Legende 


Onmiddellijke actie vereist (impact op de klant of uitzendkracht)

Deze staan steeds bovenaan in het document

Actie vereist om de functionaliteit te activeren

Kost verbonden aan het activeren van de functionaliteit

Geen actie vereist om de functionaliteit te activerenFunctionele verbeteringen 

We hebben verdere verbeteringen gedaan aan de performantie. Zowel het verwerken van de loongegevens, als het berekenen van de facturen zouden sneller moeten gaan.

We hebben het uitzicht van de knoppen waarmee je door de lijst van definitieve facturen en aan te maken facturen navigeert, geüpdatet. Ze zijn nu consistent met de werking in Earnie.

We hebben de namen van een aantal kolommen gecorrigeerd in de gefactureerdebedragen en tefacturerenbedragen views, om zo consistent te zijn met de andere views binnen Earnie:

  • loonperiodevan is loonperiodestart geworden

  • loonperiodetot is loonperiodestop geworden

  • werknemerkengetal is werknemerskengetal gewordenOok hebben we de volgende kolommen toegevoegd:

  • werkgeverreferentieid

  • werkgeverscategorie

  • lastmodifiedAls je de views graag wilt gebruiken om jouw gegevens synchroon te houden met die in de Earnie facturatieservice, dan gebruik je de views best als volgt.

  • De gefactureerdebedragen view kan je telkens incrementeel updaten op basis van de lastmodified date. Gefactureerdebedragen zullen nooit verdwijnen, want deze staan op een factuur.  


  • De tefacturerenbedragen view kan je best telkens in zijn geheel ophalen. Eerder opgehaalde tefacturerenbedragen-data mag je hierbij volledig overschrijven met de nieuwe data. De data in deze view wordt immers constant geüpdatet door zowel nieuwe loon/cheque gegevens, als het definitief maken van facturen. Er zullen dus regelmatig te factureren bedragen verdwijnen en bijkomen, maar dit zal geen eeuwig groeiende view zijn. De bedoeling van te factureren bedragen is immers altijd dat ze gefactureerd worden (en dus verdwijnen in de tefacturerenbedragen view en verschijnen in de gefactureerdebedragen view).Vanaf nu zal het geen probleem meer zijn om een klant te wisselen van facturatieperiodiciteit (bijvoorbeeld van wekelijkse naar maandelijkse facturen), zelfs al heeft deze klant reeds facturen ontvangen. Als je een klant wisselt van facturatieperiodiciteit, dan zullen niet automatisch definitieve facturen beginnen te herzien. Nieuwe facturen en herzieningen van oude facturen, zullen wel de nieuwe periodiciteit volgen.Bugfixes

  • Er was een kleine kans dat er iets fout liep bij het verwerken van extra te factureren bedragen die achteraf nog gewijzigd werden. De verwerking zal vanaf nu rekening houden met de volgorde waarop de informatie binnenkomt waardoor dit probleem niet meer kan voorvallen.