Legende 


Onmiddellijke actie vereist (impact op de klant of uitzendkracht)

Deze staan steeds bovenaan in het document

Actie vereist om de functionaliteit te activeren

Kost verbonden aan het activeren van de functionaliteit

Geen actie vereist om de functionaliteit te activerenBugfixes

De definitieve facturen of creditnota’s die aangemaakt zijn via een tegenboeking worden ook geëxporteerd naar het bestand van de boekhouding.

In uitzonderlijke situaties kon het gebeuren dat een aan te maken factuur in de status "in verwerking" bleef hangen. Bij herberekeningen zullen deze aan te maken facturen opnieuw automatisch worden behandeld.

Onze interne controles zijn uitgebreid zodat we proactief kunnen reageren als zo'n aan te maken facturen toch nog zouden blijven hangen in de status "in verwerking".

De voor de gebruiker onzichtbare te factureren bedragen die voor dubbele facturatielijnen konden zorgen, zijn opgeruimd. Onze interne controles zijn uitgebreid zodat we onmiddellijk weten wanneer deze situatie ontstaat.