Legende 


Onmiddellijke actie vereist (impact op de klant of uitzendkracht)

Deze staan steeds bovenaan in het document

Actie vereist om de functionaliteit te activeren

Kost verbonden aan het activeren van de functionaliteit

Geen actie vereist om de functionaliteit te activerenFunctionele verbeteringen

De interne codes m.b.t. splitsing van facturen zijn geoptimaliseerd zodat nieuwe configuraties gemakkelijker kunnen worden uitgevoerd.

We hebben onze interne controles uitgebreid:

  • zodat we op voorhand weten of alle berekende bedragen op een factuur worden gezet.

  • zodat we op voorhand weten of facturen die definitief worden gemaakt, te lang in de status "In verwerking" blijven hangen.

Facturatieformules voor code "Maaltijdcheques" mogen enkel als type "maaltijdcheques" (=WG bijdrage) of "niet factureren" hebben. Alle andere types zijn niet toegelaten. Dit dwingen we vanaf nu af in de facturatieservice.


Bugfixes

Het knopje om een filter leeg te maken is terug zichtbaar (dat was onzichtbaar geworden met een vorige release).

In onze database was het mogelijk dat bepaalde “samenvatting” records voor aan te maken facturen, twee keer bestonden. Dit zorgde op zich niet voor problemen, maar we hebben dit opgelost om het potentiële risico op fouten weg te werken.