Legende 


Onmiddellijke actie vereist (impact op de klant of uitzendkracht)

Deze staan steeds bovenaan in het document

Actie vereist om de functionaliteit te activeren

Kost verbonden aan het activeren van de functionaliteit

Geen actie vereist om de functionaliteit te activerenFunctionele verbeteringen

Er is een mogelijkheid voorzien om maaltijdcheques te factureren t.o.v. de zichtwaarde. Je kan hiervoor per klant een facturatieformule voorzien door het type van de formule te wijzigen naar "Maaltijdcheques (op basis van zichtwaarde)". Je kan net zoals bij de maaltijdcheques op basis van werkgeversbijdrage het coëfficiënt zelf instellen.

We houden het omzetkantoor van contracten vanaf nu ook bij in de facturatieservice. Zo kunnen we dit in de toekomst meenemen in views, rapporten en exports.

In de facturatieservice houden we overzichten bij van wat reeds gefactureerd is voor bepaalde loon-, cheque- en externe kost sleutels. Hier hebben we technische verbeteringen voor doorgevoerd, om potentiële fouten en verwarring in de toekomst te vermijden. 

We hebben de werking tussen facturatieformules voor dezelfde facturatiecode, maar voor verschillende niveaus, verbeterd.

We hebben het softwarepakket waarop onze User Interface draait, geüpdatet.Bugfixes

Facturatiecodes werden soms dubbel getoond in de filter voor facturatiecodes op de facturatieformules configuratiepagina. Nu staat iedere code er, zoals verwacht, slechts één keer in.

Het lettertype van de facturen is gewijzigd naar Tahoma om de leesbaarheid en toegankelijkheid van onze PDF's te verbeteren.

Het facturatieformuletype (hoe factureren?) heeft nu overal de omschrijving "Zoals oorsprong" i.p.v. "Verwijzing". Bijvoorbeeld: een pensioenpremie wordt hetzelfde gefactureerd als de lonen. Als een feestdag wordt gefactureerd dan wordt de pensioenpremie ook gefactureerd (en omgekeerd).

Je kan vanaf nu correct filteren in kolommen met waardes met een kommagetal.

We hebben onze controle rapporten uitgebreid zodat extra kosten geen valse foutieve resultaten meer geven.