Legende 

Onmiddellijke actie vereist (impact op de klant of uitzendkracht)

Deze staan steeds bovenaan in het document

Actie vereist om de functionaliteit te activeren

Kost verbonden aan het activeren van de functionaliteit

Geen actie vereist om de functionaliteit te activeren


Functionele verbeteringen 


Loonbepaling en loonberekening

Er kan een loonformule worden ingesteld voor een vast bedrag per tag. Dit kan bv. worden gebruikt om afwijkende uurlonen per kostenplaats of afdeling in te stellen.

Er werd ook voorzien in een defaultwaarde indien het loongegeven niet één van de ingestelde tags heeft.

Gebruikers aangemaakt via PratoFlex worden gesynchroniseerd naar de Loonbepaling zodat zij meteen kunnen inloggen.


Loonbetaling

De loonbrief voor een betaalcontract bevat geen contractinformatie meer.

Gebruikers aangemaakt via PratoFlex worden gesynchroniseerd naar de Loonbetaling zodat zij meteen kunnen inloggen.

Een schuld kan worden aangeduid als “manueel”. Bij het verwerken van de lonen zal je een melding krijgen wanneer er een manuele schuld actief is.

Voor manuele schulden zal er niet automatisch een inhouding worden gedaan op het loon, maar moet je zelf het bedrag van de schuld doorgeven voor de gewenste schuldeiser(s) en de loonperiode of weekdeel. 

Er kan niet meer schuld worden ingehouden dan het nettoloon voor de loonperiode of weekdeel.

Ingehouden schulden die nog niet uitbetaald zijn, kunnen vanaf nu gemakkelijker worden toegewezen aan een andere schuldeiser.

Het bedrag van de ingehouden schuld kan bovendien worden verdeeld over meerdere schuldeisers.


Bugfixes


Loonbepaling en loonberekening

 • Wanneer een loon meermaals op hetzelfde tijdstip wordt afgesloten, zal de verwerking nu ook correct verlopen.

 • Loonbepalingregels met een toekenning per maand voegen vanaf nu voor contracten met weekverloning de loongegevens toe op de eerste dag van het eerste contract van de maand i.p.v. de laatste dag. Hierdoor worden er geen automatische herzieningen meer gemaakt wanneer er een nieuw contract in dezelfde maand wordt aangemaakt.


Loonbetaling

 • Er werd geüpgraded naar de laatste versie van de IronPDF. Hiermee zijn de problemen betreffende watermerken op de loonbrief opgelost.

 • Wanneer een loon meermaals op hetzelfde tijdstip wordt afgesloten zal de verwerking nu ook correct verlopen.

 • Op de loonbrief voor een huishoudhulp tewerkgesteld via dagcontracten wordt nu steeds de juiste einddatum van het contract weergegeven.

 • Op het scherm om de loonbepaling te configureren wordt je achterliggend niet meer automatisch uitgelogd na een bepaalde tijd waardoor je foutmeldingen krijgt.

 • De BIC code wordt vanaf nu ook gevalideerd op geldigheid zodat het aanmaken van het bankbestand niet meer zal mislukken wanneer er een ongeldige BIC code wordt doorgestuurd.


Technische aanpassingen


Loonbepaling en loonberekening

 • Er werden optimalisaties uitgevoerd om foutmeldingen op werkverkeer sneller te laten verwerken.

 • Er werden optimalisaties uitgevoerd aan het herberekenen van de lonen wanneer er een aanpassing wordt gedaan aan een niveau.

 • Het TellerAfgesloten-bericht werd uitgebreid met een extra veld "Recorddatum".

 • De wijze waarop aanpassingen aan de ADV- en overurentellers worden doorgegeven werd aangepast. De aanvragende partij moet nu het gewenste saldo doorgeven i.p.v. de gewenste wijzigingen.


Loonbetaling

 • In de view van de vertalingen zijn nu de statuutnamen beschikbaar.