Legende 


Onmiddellijke actie vereist (impact op de klant of uitzendkracht)

Deze staan steeds bovenaan in het document

Actie vereist om de functionaliteit te activeren

Kost verbonden aan het activeren van de functionaliteit

Geen actie vereist om de functionaliteit te activerenFunctionele verbeteringen

Het is vanaf nu mogelijk om een factor in te stellen waarmee de contractcoëfficiënt vermenigvuldigd wordt, bij een facturatieformule die factureert volgens de contractcoëfficiënt. Deze factor kan ingevuld worden in de schermen waarmee de facturatieformules beheerd worden. Standaard zal deze factor steeds op 1 staan.Bugfixes

De tekst op factuur werd niet altijd over de volledige breedte van de factuur getoond. Dit is vanaf nu wel het geval.Databank en systeemoptimalisaties

We hebben onze interne procedure geoptimaliseerd om nieuwe extra te factureren bedragen toe te voegen.

Als er extra kosten worden gewijzigd, bv. geldigheid, omschrijving, dan worden de bestaande nog niet definitieve facturen automatisch herberekend.