Aangepaste producten


Product

Deploy nodig

Laatste versie

CheQpoint & Autotask

2.0.184.0

Core API

2.0.184.0Legende


Onmiddellijke actie vereist. Deze staan steeds bovenaan in het document.

Actie vereist om de functionaliteit te activeren. Contacteer Prato.

Kost verbonden aan het activeren van de functionaliteit.

Geen actie vereist om de functionaliteit te activeren.CheQpoint


1. EDC - validatie planning zonder cheques


Bij een planning die geen cheques verwachtte, leek het (in Excel) alsof het al gevalideerd werd. Er werd, in deze situatie, een nieuwe foutmelding toegevoegd nl: “Planning verwacht geen cheques”.2. EDC - validatie planning geen cheques aanwezig


Aanpassing zodat kolom Q ook de melding geeft van “geen cheques aanwezig”.
3. EDC - ontbrekende cheques


Bij het rapport “Ontbrekende elektronische prestaties Sodexo (Rapportering / Administratie)” werden de gebruikersnummers toegevoegd. 1 Kolom per gebruikersnummer.4. PDC - validatie rapport info toegevoegd


Aanpassing rapport “Extra --> validatie prestatie sodexo”. We hebben 2 kolommen (batchnr. en datum ingescand) toegevoegd tussen sodexo status en huidige status. De kolommen zijn enkel zichtbaar als we PDC activeren.
5. Bug fix “De datums worden niet weergeven als datums, maar als getallen” in het
rapport van de theoretische planning.6. Statusrapport datum in

Nieuwe werknemers: de werknemers die een in dienst datum hebben gekregen in de bovenaan geselecteerde periode. Onder de lijst van deze nieuwe werknemers wordt de totale “aanwinst” in uren omgezet, d.w.z. dat alle prestatieuren van deze werknemers van deze periode worden samengeteld.7. Nieuw rapportExtra rapport bij particulieren met een weergave van effectieve prestaties (dus geen code zoals TA, ziekte, …) in een te selecteren periode van-tot waarin de huishoudhulp deze prestaties heeft uitgevoerd bij de betreffende particulier. Deze gegevens worden geëxtraheerd uit de maandplanning, zodat ze zeker kloppen met de realiteit. Deze gegevens kunnen vervolgens geëxporteerd worden in een Excel-bestand.8. ZPW verlofperiode


De code ZPW wordt niet overschreven als men een ziekteperiode of verlofperiode ingeeft of toevoegt. Dit is enkel van toepassing indien er een koppeling met Earnie is.
API


1. Logging - timeout


Bugfix: Als er een probleem is met de logging dan werkt de API niet.Clientworkregimeid is aangepast.2. API uitbreidingen


Volgende endpoints werden toegevoegd:Customer


Post/Put - Customer 

Post/Put/Delete - CustomerSodexoNumber

Post/Put/Delete - CustomerAddresses

Post/Put/Delete - CustomerCorrespondenceAddress

Get/Post/Put/Delete - CustomerKmAddress

Post/Put/Delete - CustomerContactDetail

Put/Delete - CustomerContract 


Employee


Post/Put - Employee 

Post/Put/Delete - EmployeeAddresses 

Post/Put/Delete - EmployeeKmAddresses 

Get/Post/Put/Delete - EmployeeResidenceAddress 

Post/Put/Delete - EmployeeContactDetails