Aangepaste producten


Product

Deploy nodig

Laatste versie

CheQpoint & Autotask

2.0.190.0

Core API

2.0.184.2Legende


Onmiddellijke actie vereist. Deze staan steeds bovenaan in het document.

Actie vereist om de functionaliteit te activeren. Contacteer Prato.

Kost verbonden aan het activeren van de functionaliteit.

Geen actie vereist om de functionaliteit te activeren.CheQpoint


1. Bugfix: trage export naar sociaal bureau Prato


De export van prestaties en premies naar het sociaal bureau verloopt nu opnieuw veel sneller. De export naar sociaal bureau Prato was in de vorige versies veel trager geworden, maar dit is nu opgelost.


Voor andere sociale bureaus was dit probleem niet aanwezig.

API


Geen aanpassingen.