Aangepaste producten


Product

Deploy nodig

Laatste versie

CheQpoint & Autotask

2.0.192.0

Core API

2.0.184.2Legende


Onmiddellijke actie vereist. Deze staan steeds bovenaan in het document.

Actie vereist om de functionaliteit te activeren. Contacteer Prato.

Kost verbonden aan het activeren van de functionaliteit.

Geen actie vereist om de functionaliteit te activeren.CheQpoint


1. Verbeteringen EDC/PDC chequevalidatievenster


Het dialoogvenster om papieren/elektronische cheques automatisch te matchen met de planning en te valideren werd op een aantal punten verbeterd: 

  1. de matching en de validatie zouden nu sneller moeten werken;

  2. er wordt nu een voortgangsbalk getoond;

  3. de validatie wordt niet meer onderbroken wanneer de planning ondertussen door een andere gebruiker gewijzigd wordt.


Wanneer de planning tijdens het valideren door een andere gebruiker gewijzigd wordt, dan worden de planningen in kwestie en de bijbehorende cheque(s) overgeslagen en wordt er verdergegaan met het valideren. In de vorige versies van CheQpoint zorgde dit er nog voor dat de hele validatie stopte en ongedaan werd gemaakt. Maar nu gaat de validatie dus verder wanneer dit zich voordoet. Bij “fouten tijdens validatie” wordt getoond hoeveel keer dit probleem zich heeft voorgedaan. De gebruiker moet daarna de preview en de validatie opnieuw uitvoeren, maar dit gaat dan veel sneller zijn omdat enkel de validaties moeten worden gedaan die vorige keer mislukten.
2. Verbeteringen premie-ingavescherm


Er werden twee kleine uitbreidingen gedaan aan het venster om manueel premies in te geven.


Het is nu mogelijk om negatieve premies in te geven door een negatief getal in te vullen bij het bedrag.


Er is een controle toegevoegd die verifieert dat het totale bedrag van de premie niet meer dan 4 cijfers na de komma bevat. Bij de invulvelden voor het aantal en het bedrag worden vanaf nu altijd 4 cijfers na de komma weergegeven.  1. Bugfix: contractverlenging – deeltijds met behoud van rechten


Er werd een fout opgelost in het venster om in bulk nieuwe contracten te genereren. Dit venster genereert voor werknemers met een contract van bepaalde duur een nieuw dagcontract of weekcontract op basis van het vorige contract.


Bij het verlengen van een deeltijds contract werd geen rekening gehouden met ‘behoud van rechten’. Dit zorgde ervoor dat een nieuw deeltijds contract altijd als ‘vrijwillig deeltijds’ werd bestempeld, ook als het vorige contract ‘deeltijds met behoud van rechten’ was. Dit is nu opgelost. Een nieuw deeltijds contract zal nu ‘met behoud van rechten’ zijn als het vorige contract dat ook was.

API


Geen aanpassingen.