Optimale standaard webbrower


Uit verschillende ervaringen bij klanten merken we dat er geen unaniem optimale browser bestaat. 

Wel worden visueel de beste resultaten behaald door het gebruik van Google Chrome of Mozilla FireFox als standaardbrowser. 


Indien u toch beslist gebruik te maken van Internet Explorer of Safari bestaat het risico dat bepaalde functionaliteiten en knoppen niet correct worden weergegeven of zelfs helemaal niet werken. 


Oude webbrowser


Bij het gebruik van een te oude webbrowser kan het zijn dat u zelfs niet kan inloggen

Indien u Internet Explorer wenst te gebruiken, moet dit minstens Microsoft Internet Explorer v. 9 of hoger zijn.