Algemene instellingen

In deze map kan je informatie terugvinden over het algemeen gebruik van PratoFlex. Sommige handleidingen zijn ondersteund door foto- of videomateriaal.

ALG0000 - INDEX - Algemene instellingen
BASISINSTELLINGEN ADMIN INSTELLINGEN Inloggen Webbrowser instellen Shortguide startscherm Startmenu Help raadplegen Sneltoetsen Jokertekens Actief kantoor ...
Wo, 29 Mei, 2019 om 3:48 PM
ALG0001 - BASIS - Inloggen
HOE? STAP 1 = Open een nieuwe webbrowser STAP 2 = Geef bovenaan in de URL-balk het webadres van de PratoFlex-omgeving van uw bedrijf in. STAP 3 = Geef v...
Vr, 23 Okt, 2020 om 4:14 PM
ALG0002 - BASIS - Webbrowser instellen
Optimale standaard webbrower Uit verschillende ervaringen bij klanten merken we dat er geen unaniem optimale browser bestaat.  Wel worden visueel de be...
Wo, 29 Mei, 2019 om 9:16 AM
ALG0013 - BASIS - Shortguide startscherm
Ma, 25 Mrt, 2019 om 4:21 PM
ALG0003 - BASIS - Startmenu
WAAROM? Via het startmenu kunnen er een aantal instellingen en beheersfuncties voor het systeem opgeroepen worden.  Via het item 'Modules' k...
Vr, 23 Okt, 2020 om 4:41 PM
ALG0004 - BASIS - Help raadplegen
WAAROM? Via de Help knop kom je terecht op onze kennisbank met handleidingen, release notes, FAQ, video tutorials, enz... HOE? STAP 1 = Men kan...
Vr, 27 Nov, 2020 om 4:53 PM
ALG0005 - BASIS - Sneltoetsen
Sneltoetsen algemeen Sneltoets Actie F5 Webpagina vernieuwen (= om gegevens te verversen) F11 Webvenster over hele scherm vergroten en terug verkl...
Wo, 7 Nov, 2018 om 11:57 AM
ALG0006 - BASIS - Jokertekens
WAAROM? In alle overzichtsschermen (bv. personenoverzicht, klantenoverzicht, contractenoverzicht, aanvragenoverzicht,...) kan gebruik gemaakt worden van...
Wo, 31 Okt, 2018 om 2:52 PM
ALG0007 - BASIS - Actief kantoor instellen
WAAROM? Soms is het nodig om je actieve kantoor te wisselen. Dit is noodzakelijk als je bepaalde acties onder een ander kantoor dan je basiskantoor wil uit...
Wo, 7 Nov, 2018 om 1:56 PM
ALG0010 - BASIS - Actief jaar instellen
WAAROM? Soms beperkt PratoFlex zich tot het weergeven van gegevens van het huidige kalenderjaar om het laden van een scherm niet onnodig te vertragen. Als ...
Wo, 7 Nov, 2018 om 1:55 PM