WAAROM?


  • Via het startmenu kunnen er een aantal instellingen en beheersfuncties voor het systeem opgeroepen worden. 

  • Via het item 'Modules' kan ook naar alle andere modules (personen, klanten, contracten, prestatie-ingave,...) van PratoFlex genavigeerd worden. 

  • Verder kunnen er ook nog een aantal persoonlijke voorkeuren aangepast worden. 

  • Via de blauwe 'Help'-knop kunnen er ook handleidingen geraadpleegd worden. 

  • Via de 'Recente items' kan ik de laatst geopende fiches raadplegen.


HOE?


STAP 1 = In de grijze taakbalk zal u linksboven een startknop zien: