1. Sneltoetsen algemeen

Sneltoets

Actie

F5

Webpagina vernieuwen (= om gegevens te verversen)

F11

Webvenster over hele scherm vergroten en terug verkleinen

ESC

Sluiten van het actieve venster

CTRL + Y

Actieve jaar wisselen

CTRL + A

Alle items in een keuzelijst tegelijk selecteren

CTRL + B

Actieve kantoor wisselen

CTRL + F

Snel zoeken

CTRL + SHIFT + H

Alle vensters minimaliseren

CTRL + Q

Contract (de)blokkeren

A

Nieuwe activiteit

C

Contract kopiëren

TAB-toets

Om van veld naar veld te springen

CTRL + -

scherm uitzoomen

CTRL + +

scherm inzoomen

CTRL + 0

zoomen ongedaan maken, terug naar 100%

CTRL + Pwebpagina afdrukken


  1. Sneltoetsen voor modules

Sneltoets

Actie

F1

Geavanceerde zoek

F2

Personen

F3

Klanten

F4

Contracten

F7

Werkpostfiches

F8

Aanvragen

F9 

Opvolgingen

F10

Prestatie-ingave


  1. Sneltoetsen voor snelle zoekactie

Om snel te zoeken zijn er ook een aantal jokertekens die kunnen gebruikt worden:

Sneltoets

Actie

*

vervangt een deel van een woord

#person

enkel snelle opzoekactie in personendata

#client

enkel snelle opzoekactie in klantendata

#order of  #job

enkel snelle opzoekactie in aanvragendata


  1. Sneltoetsen voor overzichtsschermen

Sneltoets

Actie

Insert

een nieuw item aanmaken/toevoegen

Enter

Het geselecteerd item in de grid openen

Delete

Het geselecteerd item in de grid verwijderen

Shift + V

Verlengingsmodule + visueel overzicht contracten

Shift + F2

Naar personendetail

Shift + F3

Naar klantendetail

Shift + F4

Filtering contracten

Shift + F7

Filtering werkpostfiches

Shift + F8

Naar aanvraagdetail

Shift + F9

Filtering opvolgingen

Shift + F10

Prestatie-jaaroverzicht

Ctrl + I

Snelle info tonen

Ctrl + F9

Nieuwe opvolging aanmaken


Wat indien ik een Apple toestel gebruik?

Er is een systeeminstelling die ervoor zorgt dat de F-toetsen toch bruikbaar zijn bij alle Apple laptops.
Dit kan als volgt:

  • STAP 1 → klik op het Apple-icoontje links bovenaan op je desktop
  • STAP 2 →  ga naar System preferences
  • STAP 3 →  klik op Keyboard
  • STAP 4 →  vink de optie "Use all F1, F2, etc. keys as standard function keys”" aan