WAAROM?

Met de knop 'Maak klaar voor arbeidscontract' wordt er een klantennummer (= klnr) toegewezen aan de nieuwe klantenfiche. Deze klantennummer is verplicht om de klantenfiche aan een nieuw contract te kunnen koppelen. Zolang ik deze knop dus niet gebruik, blijft de klnr op '0' staan en kan ik bijgevolg voor de nieuwe klantenfiche geen contracten maken. 

VEREISTEN

Om een klantennummer te kunnen geven, moeten er in de klantenfiche al een aantal vereiste velden ingevuld zijn:


HOE?

  • STAP 1 = Klik linksboven langs de knop 'Acties' op de knop 'Maak klaar voor arbeidscontract':
  • STAP 2 = Als aan alle vereisten is voldaan zoals hierboven beschreven, zal de fiche een klantennummer krijgen.
  • STAP 3 = De knop 'Maak klaar voor arbeidscontract' is nu verdwenen en er zal bovenaan in de blauwe vensterbalk een klantennummer verschijnen langs de klantennaam: