WAAROM?

Als er in de klantenfiche een loonformule per post (vb. morgenpost, middagpost, nachtpost) is ingesteld, volstaat het in de prestatie-ingave om de juiste post (= ploeg) per dag(-deel) te kiezen. Bij de loonberekening zal dan de loonformule geactiveerd worden die automatisch een extra premie bovenop het bruto-uurloon zal tellen. HOE? (--> Dit kan ook vanuit het detailscherm)

  • STAP 1 = Selecteer de juiste dagen in het overzicht waarvan men de post wil aanpassen:
  • STAP 2 = Kies bovenaan de juiste post ('Morgen', 'Middag' of 'Nacht')
  • STAP 3 = De naam van de post zal nu langs het aantal uren verschijnen: