WAAROM?


Als één van de volgende 3 klantenopties met betrekking tot prestatie-ingave in de klantenfiche zijn toegevoegd, zullen deze rechts langs de legende te zien zijn in het overzicht van de prestaties:

  • PIM  = Prestatie-ingave In Minuten
    --> Deze optie is handig als men ervoor wil zorgen dat de prestatie-ingave in minuten zal weergegeven worden en niet in 100'sten. Als men bijvoorbeeld een tikklokbestand wil importeren dat door de klant in 60'sten is aangeleverd. 
  • IKV  = Controle op Kostenplaatsen
    --> Standaard zal deze controle op de aanwezigheid van een kostenplaats, blokkerend werken voor alle rollen in uw organisatie. Als u dit toch enkel waarschuwend wil maken, moet u via de flexibele controles deze controle aanpassen.

  • IAV  = Controle op Afdelingen
    --> Standaard zal deze controle op de aanwezigheid van een afdeling, blokkerend werken voor alle rollen in uw organisatie. Als u dit toch enkel waarschuwend wil maken, moet u via de flexibele controles deze controle aanpassen.