WAAROM?


Soms is er foutief een loon ingeboekt voor een UZK die niet heeft gewerkt of voor de verkeerde persoon. In die gevallen volstaat het niet om een herziening uit te voeren, maar moet men de prestatie volledig annuleren. 

Enkel een verloonde prestatie kan je volledig annuleren

Na het annuleren kan je op deze wnnr in die loonperiode GEEN verloning meer doen


Meer info over annuleren/inkorten reeds verloonde contracten kan je terugvinden in onderstaande handleiding. 

https://prato.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/29000036942-con0037-reeds-verloonde-contracten-annuleren-of-inkorten- 


HOE?

  • STAP 1 = Klik in het overzicht met de rechtermuisknop op een dag naast de juiste persoon.
  • STAP 2 = Klik op 'Prestatie annuleren'
  • STAP 3 = Geef een reden en oorzaak mee van de annulatie: