Nadat het juiste kantoorbetaalsysteem en weeknummer zijn geselecteerd, ziet men nu een overzicht van alle klanten waarvoor een contract bestaat in de geselecteerde week:


KLANTEN


  • Te behandelen door klant = Alle Self Serviceklanten waar nog 1 of meerdere prestaties klaargezet moeten worden.
  • Te behandelen = Alle niet-Self Serviceklanten waar nog 1 of meerdere prestaties klaargezet moeten worden.
  • Behandeld = Alle prestaties van de klant zijn klaargezet voor verloning.
  • Klanten die een Self Service login hebben worden gevisualiseerd door een zwart wolkje met een wit handje.
  • Klanten met de klantoptie 'TIK' (= tikklokimport) worden gevisualiseerd door een blauw wekkertje. 


EXTRA FILTERS

Onderaan links kan men nog een verdere filtering maken in de weergave van de prestaties:

  • per afdeling van een klant
  • per kostenplaats van een klant
  • per statuut (arbeider, bediende, jobstudent,...)


NAVIGEER NAAR

  • Werknemer --> hiermee worden alle contracten getoond van één specifieke werknemer over verschillende klanten heen. 
  • Werknemernummer(s)