WAAROM?


PratoFlex zal standaard enorm veel controles uitvoeren zodra u contracten aanmaakt of met de prestatie-ingave bezig bent. Naast deze standaard controles kan u ook extra bijkomende controles instellen. Deze controles kunnen voor specifieke rollen in uw organisatie blokkerend of waarschuwend gemaakt worden. Er zijn momenteel 3 categorieën waarvoor er extra flexibele controles bestaan:

  1. Klanten
  2. Contracten
  3. Klaarzetten prestaties


HOE?


  • STAP 1 = Navigeer via 'Start' --> 'Instellingen' --> 'Flexibele controles' naar het overzicht van alle flexibele controles:
  • STAP 2 = Klik linksboven op de knop 'Toevoegen'


  • STAP 3 = Maak een keuze uit één van de 3 categorieën (klanten, contracten, klaarzetten prestaties) welke controle u wil activeren:


  • STAP 4 = Afhankelijk van de controle zal u nog bijkomende waardes of variabelen (x, y, z) moeten definiëren om de controle correct in te stellen:

  • STAP 5 = Eens de waardes goed zijn ingesteld kan u bepalen voor welke rollen de controle waarschuwend of blokkerend moet werken:


  • STAP 6 = Tot slot moet er nog een activatiedatum bepaald worden vanaf wanneer de controle in werking moet treden: