WAAROM?

Dit is handig om nadien aan de klant een factuur te kunnen presenteren die gesorteerd staat per afdeling of per kostenplaats. Indien de klant een aparte factuurnummer per afdeling wil ontvangen, moet er nog een extra klantoptie 'SPWA' in de klantenfiche geactiveerd worden. Een aparte factuurnummer per kostenplaats is niet mogelijk. In de prestatie-ingave kan men verschillende dagdelen opsplitsen om op verschillende afdelingen of kostenplaatsen in te boeken.

HOE? (--> Dit kan ook vanuit het overzicht)


STAP 1 = Selecteer de lijnen waarvoor je een afdeling of kostenplaats wil toevoegen met de checkbox:

STAP 2 = Kies bovenaan via de drop-downlijst de juiste afdeling of kostenplaats die men wil toevoegen aan de geselecteerde lijn(en):

STAP 3 = De juiste afdeling of kostenplaats zal nu ingevuld staan langs de uurcodes: