WAAROM?


Soms is het nodig om als commerciële tegemoetkoming bij een klant de contractcoëfficiënten te verlagen na een bepaalde tijd. Men gaat dan normaal gezien de selectiecoëfficiënt verlagen naar een lagere payrollcoëfficiënt. Door het activeren van deze module zal het systeem deze teller automatisch  bijhouden voor de uitzendkrachten die aan het werk zijn met een bepaald profiel van een klant. Zodra de uitzendkrachten het max. aantal ingestelde dagen/uren bereikt heeft, zal het systeem u een waarschuwing geven dat de contractcoëfficiënt verlaagd moet worden.


LET OP!


Dit is GEEN standaardoptie voorzien in het basispakket. Indien meer interesse, neem contact op met support@prato.be voor een vrijblijvende offerte.


HOE?


STAP 1 = Open de klantenfiche en klik op het tabblad 'Profielen'

STAP 2 = Dubbelklik op het juiste profiel waarvoor men een automatische bewaking van de payroll coëfficient wil instellen:

STAP 3 = Klik vervolgens op het extra tabblad 'Aanpassen coëfficient' en stel de 3 parameters voor de telling correct in:

Manier van tellingDe teller kan ingesteld worden om rekening te houden met het aantal uren of het aantal dagen.
Type tellingKies één van de 3 opties om de telling in te stellen:
  • Gefactureerde dagen = Er wordt rekening gehouden met alle gefactureerde codes naar de klant.
  • Gepresteerde dagen = Allleen de codes (AD en overuren) die aanduiden dat er effectief gewerkt is door een UZK worden gebruikt voor de telling.
  • RSZ dagen = Dan worden ook alle feestdagcodes, ziektecodes en verlofcodes mee in rekening gebracht voor de telling.
Aantal kalenderdagen tellingMet deze teller wordt er aangeduid hoe ver in het verleden het systeem moet rekening houden om de telling uit te voeren. Men kan max. 2 kalenderjaren terug gaan. Dwz. 730 dagen. Standaard staat dit al op 1 kalenderjaar, 365 dagen. 


STAP 4 = Vink de checkbox 'Coëfficiënt' aan en bepaal nu de payroll-coëfficiënt en vanaf hoeveel dagen/uren het systeem een waarschuwing moet gaan geven:

Voorbeeld: In dit voorbeeld zal de contractcoëfficiënt (die bepaald is op 2.0) na 100 aangegeven RSZ-dagen verlaagd moeten worden naar een payroll coëfficient van 1.95. 

STAP 5 = Er kan nog een tussenfase ingesteld worden waarbij er een voorlopige verlaging van de coëfficient kan bepaald worden alvorens de definitieve verlaging door te voeren:

Voorbeeld: In dit voorbeeld zal de contractcoëfficiënt (die bepaald is op 2.0) eerst na 75 aangegeven RSZ-dagen al voorlopig verlaagd moeten worden naar 1.97. Zodra er 100 aangegeven RSZ-dagen zijn voor een uitzendkracht wordt de waarschuwing getoond dat de definitieve verlaging naar 1.95 van toepassing is.