WAAROM?


Voor elk nieuw arbeidscontract in België moet er een Dimona (= Déclaration Immédiate/ Onmiddellijke Aangifte) verstuurd worden naar de RSZ. Dit kan enkel nog elektronisch en moet verplicht vóór aanvang van de tewerkstelling gebeuren. Doet men deze aangifte niet tijdig, dan loopt men het risico als werkgever om zwaar beboet te worden voor het illegale zwartwerk. 


Een volledige dimona-aangifte bevat de volgende informatie:

  • Wie? = De INSZ-nummer van de UZK
  • Waar? = De klantgegevens van het bedrijf
  • Hoe? = Het statuut van de werknemer
  • Wanneer? = De begin- en einddatum van het contract. (Voor studenten, flexijobbers en parttimers worden ook de begin- en einduren meegestuurd)

AUTODIMONA


Om menselijke fouten op te vangen bij het manueel aangeven, heeft PratoFlex ook standaard een automatisch dimonaproces (= autodimona). Dit zorgt er voor dat PratoFlex elke dag op vaste tijdstippen gaat controleren of er nog contracten moeten doorgestuurd worden naar de RSZ. Zo verkleint men het risico op laattijdige aangiftes aanzienlijk. Men kan als uitzendkantoor zelf bepalen op welke tijdstippen deze autodimona moet beginnen controleren. DIMONA VERZENDEN


  • STAP 1 = Selecteer in het overzicht de gewenste contracten die men wil doorsturen naar de RSZ:
  • STAP 2 = Klik op de knip 'Acties' of gebruik de rechtermuisknop:
  • STAP 3 = Selecteer de map 'Dimona':
  • STAP 4 = Maak een keuze of je alle nog-aan-te-geven contracten van het actieve kantoor wil doorsturen of enkel de geselecteerde contracten:
  • STAP 5 = Controleer na de verzending of de dimonastatus is veranderd. Als de status veranderd naar OK, is de dimona correct aanvaard.