Contracten

CON0000 - INDEX - Contracten
BASISACTIES DIMONA-ACTIES UITGEBREIDE FUNCTIONALITEITEN  Soorten contracten Nieuw contract aanmaken Contract kopiëren Contracten afdrukken Contract...
Do, 9 Sep, 2021 om 12:05 PM
CON0005 - BASIS - Soorten contracten
WAAROM? Er bestaan verschillende soorten contracten in PratoFlex. De meest voorkomende zijn uiteraard dagcontracten, weekcontracten of soms mastercontra...
Wo, 4 Dec, 2019 om 12:40 PM
CON0001 - BASIS - Nieuw contract maken
WAAROM? In een nieuw contract heeft men de mogelijkheid om een blanco contracttemplate te gebruiken. Men kan alles invullen behalve de klantinformatie...
Do, 9 Sep, 2021 om 12:06 PM
CON0002 - BASIS - Contract kopiëren
WAAROM? Deze actie is vooral nuttig als men maar één contract wil hergebruiken of kopiëren. Zo hoeft men niet meer vanuit een blanco contractscherm te ve...
Vr, 8 Mrt, 2019 om 3:11 PM
CON0004 - BASIS - Contracten afdrukken/verzenden
WAAROM? Een UZK moet zijn arbeidscontract in principe vóór aanvang tewerkstelling ontvangen hebben. Zo kan de UZK dit tijdig ondertekenen en terug bez...
Do, 9 Sep, 2021 om 12:07 PM
CON0018 - BASIS - Contracten verwijderen
WAAROM? Soms kan het niet anders en moet men een aangemaakt contract volledig verwijderen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er voor een verkeerde persoon o...
Do, 18 Jul, 2019 om 2:55 PM
CON0029 - Dimonatypes
WAAROM? De Dimona (Déclaration Immédiate/Onmiddellijke Aangifte) is een elektronisch bericht waarmee de werkgever elke in- en uitdiensttreding van een w...
Vr, 19 Jul, 2019 om 2:48 PM
CON0003 - Dimona verzenden
WAAROM? Voor elk nieuw arbeidscontract in België moet er een Dimona (= Déclaration Immédiate/ Onmiddellijke Aangifte) verstuurd worden naar de RSZ. Dit ...
Vr, 19 Jul, 2019 om 2:47 PM
CON0016 - Dimona laattijdig verzenden
WAAROM? Soms kan het voorkomen dat er een nieuw contract te laat wordt doorgegeven door een klant aan het uitzendkantoor of dat men een verkeerd contrac...
Wo, 7 Nov, 2018 om 1:32 PM
CON0008 - Dimona blokkeren
WAAROM? Een contract dat is aangemaakt kan geblokkeerd worden. Dwz. dat er nooit een autodimona of manuele dimona-aangifte voor kan gedaan worden. Enkel do...
Wo, 7 Nov, 2018 om 1:32 PM