WAAROM?

Een contract dat is aangemaakt kan geblokkeerd worden. Dwz. dat er nooit een autodimona of manuele dimona-aangifte voor kan gedaan worden. Enkel door de contractlijn terug te deblokkeren, kan er een opnieuw een dimona-aangifte gedaan worden.

(Bv. Dit kan handig zijn als u voor dezelfde UZK 2 of meerdere contracten bij dezelfde klant onder hetzelfde statuut op dezelfde dag wil aanmaken. In feite hoeft er maar 1 Dimona-aangifte gedaan te worden voor die dag. In dat geval kan u voor 1 contract de Dimona-aangifte versturen en de andere contracten blokkeren).


HOE?

  • STAP 1 = Selecteer de contracten die geblokkeerd moeten worden:
  • STAP 2 = Klik bovenaan op 'Acties' of gebruik de rechtermuisknop:
  • STAP 3 = Klik op 'Dimona' en vervolgens op '(De)blokkeren contracten voor aangifte' of op de sneltoets CTRL+Q:


In het contractenoverzicht zal de dimonastatus veranderen naar 'BLOCKED':