WAAROM?


Voor een UZK die zijn contracten digitaal kan ondertekenen via eSigning, krijgt PratoFlex automatisch de feedback van het InterimSign-platform of het contract ondertekend is. 

Als een UZK echter niet kiest voor het verzenden van de contracten via eSigning en ze dus in feite met de hand moet ondertekenen, heeft de gebruiker toch nog de mogelijkheid om in het contractenoverzicht of in het visueel verlengscherm aan te duiden dat het contract manueel ondertekend is door de UZK. 


HOE?

  • STAP 1 = Selecteer de contractlijn(en) die men op 'ondertekend' wil zetten:
  • STAP 2 = Klik op de knop 'Acties' of met de rechtermuisknop op een geselecteerde lijn:
  • STAP 3 = Klik op 'Getekend door' om aan te duiden of het arbeidscontract is getekend door de UZK (=Werknemer) of dat het klantcontract is getekend door de klant:
  • STAP 4 = In het contractenoverzicht zal rechtsachteraan een nieuwe kolom zichtbaar worden waarin ik kan controleren of het al getekend is: