WAAROM?


Nadat de contracten via eSIGN zijn verzonden naar de uitzendkrachten kan je de status van het contract controleren in het contractenoverzicht (F4). Hiermee krijg je als gebruiker informatie of het contract effectief is afgeleverd op het platform van Unified Post, of de uitzendkracht het contract op tijd heeft getekend, niet getekend,enz...


HOE?


  • STAP 1 = Open het contractenoverzicht (F4)
  • STAP 2 = Scroll helemaal naar rechts om de kolommen 'eSign status' en 'Getekend op' te kunnen zien: 


STATUSSENeSign Status

Weergave

Uitleg

A / M

(leeg)

Nieuw contract is nog niet verzonden.

Automatisch

Onderweg

Upload naar Prato Platform is gelukt.

Automatisch

Mislukt

Upload naar Prato Platform is mislukt. Verzend het contract opnieuw.

Automatisch

Mislukt/Verwittigd

Upload naar Prato Platform is mislukt. Er is een notificatie via email of SMS verstuurd naar het kantoor of een medewerker. 

Verzend het contract opnieuw. 

Automatisch

Verzonden

Upload naar InterimSign Platform is gelukt, wachten op ondertekening van de uitzendkracht. 

Automatisch

Niet verzonden

Upload naar InterimSign Platform is  mislukt. Verzend het contract opnieuw. 

Automatisch

Niet verzonden/verwittigd

Upload naar InterimSign Platform is mislukt. Er is een notificatie via email of SMS verstuurd naar het kantoor of een medewerker. 

Verzend het contract opnieuw. 

Automatisch

Getekend

Contract is succesvol digitaal ondertekend.

Automatisch

Manueel getekend

Het contract is manueel door de gebruiker op ondertekend gezet. 

Manuele actie

Niet getekend

Digitaal ondertekenen door de uitzendkracht is mislukt. Zie statusdetail (= rood uitroepteken) voor meer info.

Automatisch

Herroepen

Het contract is manueel door de gebruiker herroepen. De uitzendkracht kan dit niet meer digitaal ondertekenen.

Manuele actie

In wachtrij

(undefined)

Automatisch

Opnieuw aan te bieden

Contract is herroepen en/of gewijzigd. Verzend het gewijzigde contract opnieuw.

Manuele actie