WAAROM?


Soms kan het voorvallen dat een verzonden eSign-contract foutieve informatie bevat of dat er per ongeluk een contract is aangemaakt voor een verkeerde uitzendkracht. 

In die gevallen is het soms nodig om een contract te herroepen. Met deze actie kan men het digitale document terug van het InterimSign Platform verwijderen. Zodoende kan de uitzendkracht het document niet meer ondertekenen. 


Als de uitzendkracht het document inmiddels echter wel al digitaal ondertekend zou hebben, kan men deze herroep-actie NIET meer uitvoeren. 


HOE?


STAP 1 = Selecteer het juiste contract in het overzicht

STAP 2 = Klik bovenaan op 'Acties' en vervolgens op 'Herroepen'