ANTWOORD:


Neen, dit is nog niet mogelijk in PratoFlex. 

De loonbrieven worden op dit moment nog vanuit HiAnt gegenereerd en verzonden. Zodra de nieuwe loonmotor klaar is, zal Prato de actie om loonbrieven te versturen vanuit PratoFlex activeren.


VANAF pratoflex 2020.01 is onderstaande mogelijk in Pratoflex.(Activatie via Customer Succes Manager)

Het is nu mogelijk om een loonbrief opnieuw te versturen naar een persoon. Dit kan vanuit de documenten-tab in de persoonfiche, door rechtsklik op de loonbrief in kwestie en kiezen voor 'opnieuw verzenden'. Dit gebeurt ofwel via rechtstreekse mail ofwel opnieuw naar Unified Post, al naargelang de instelling bij Verzendwijze Documenten in de persoonsfiche.


Let op! de loonbrieven moeten eerst in Hiant zijn verzonden om ze opnieuw te kunnen versturen in Pratoflex.