WAAROM?


Op een normale standaardfactuur in PratoFlex verschijnen er steeds 2 adressen op het document. Het eigenlijke facturatieadres (links) van de klant en het verzendadres (rechts) dat in het venstertje van een envelop moet verschijnen en dus naar waar de factuur zal opgestuurd worden per post. 

Beide adressen kunnen aangepast worden in de klantenfiche als er afgeweken dient te worden van het standaardadres uit de klantenfiche.

1. 'Factuur aan' = Facturatieadres van de klant

2. 'Verzendadres' = Om in het venstertje te tonen van een envelop. De factuur kan dus naar een andere locatie gestuurd worden dan het eigenlijke facturatieadres.

HOE WIJZIGEN?


STAP 1 = Open de juiste klantenfiche

STAP 2 = Klik op het tabblad 'Adressen' onder CRM en klik vervolgens op 'Toevoegen':

STAP 3 = Kies het adrestype dat men wil aanpassen. Ofwel 'Fakturatie/Ander facturatieadres' dat links getoond wordt op de factuur ofwel het 'Verzendadres factuur' dat rechts in het venstertje getoond moet worden:

STAP 4 = Vul het adres verder aan en klik op 'Opslaan en sluiten':

STAP 5 = In het overzicht van alle adressen zal nu het nieuwe adrestype zichtbaar zijn:


RESULTAAT


Op de factuur die naar deze klant zal verstuurd worden, kunnen er nu 2 verschillende adressen verschijnen die allebei afwijken van het standaardadres dat bovenaan in de klantenfiche is ingevuld: