Facturatie

FAC0001 - Facturatieadres wijzigen
WAAROM? Op een normale standaardfactuur in PratoFlex verschijnen er steeds 2 adressen op het document. Het eigenlijke facturatieadres (links) van de kla...
Di, 20 Nov, 2018 at 1:31 PM
FAC0002 - Niveau's van facturatieformules
WAT? In PratoFlex kunnen er op verschillende niveau's in het systeem facturatieformules aangemaakt worden. Deze facturatieformules hebben tot doel he...
Vr, 19 Jul, 2019 at 1:29 PM
FAC0003 - Facturatienummering instellen voor een nieuw kalenderjaar
WAAROM? Deze actie is nodig om te kunnen factureren in een nieuw kalenderjaar. EERSTE FACTUURNUMMER INSTELLEN STAP 1 = Klik op het menu 'F...
Vr, 22 Apr, 2022 at 4:38 PM