ANTWOORD


Niet alle eenheden worden toegestaan om te gebruiken indien u een nieuwe loonformule wil aanmaken. Wij adviseren ENKEL gebruik te maken van de onderstaande 7 mogelijkheden:


LIJST MET MOGELIJKE EENHEDEN

codeeenheidomschrijving
01per uurAls u een formule wil instellen die naar het aantal gepresteerde uren per loonperiode gaat kijken.
02per dagAls u een formule wilt instellen die naar het aantal gepresteerde dagen per loonperiode kijkt.
14bedrag per loonperiodeAls u een formule wilt instellen die telkens voor een hele loonperiode geldt. Meestal is dit dus wekelijks, maar kan soms ook maandelijks zijn.

!LET WEL OP! 
 1. Deze eenheid mag nooit op ALG-niveau ingesteld worden want dan krijgen plots alle UZK'en van alle klanten dit.
 2. De looncode (bv. 313, 346, 601,...) die u met deze eenheid wil instellen mag NOOIT al gekoppeld zijn in de algemene premiesturing van PratoFlex want dan krijgen UZK'en dit plots dubbel.


19vast bedrag soc. abon. per km.Als u wilt afwijken van de standaardberekening en een vast forfaitair bedrag per km wilt gebruiken. 
69% vh bruto uurloonAls u een formule wilt instellen die gaat kijken naar het bruto-uurloon in een contract.

Bv: ploegenpremies worden meestal berekend met een vast percentage bovenop het bruto-uurloon:
morgenpost = 8%
middagpost = 8%
nachtpost = 20%


99niet toekennenAls u voor een kleinere doelgroep een formule NIET wil laten werken ten opzichte van een grotere doelgroep waar de formule wel gewoon voor moet blijven werken.

Bv: Op FI-niveau (= in de klantenfiche) staat er een formule ingesteld om iedereen binnen de firma een vast bedrag sociaal abonnement uit te keren. In een profiel van die klant staat er echter ook op TR-niveau (= in een profiel 'Vertegenwoordiger") dezelfde formule ingesteld met de waarde '69' zodat voor alle vertegenwoordigers die formule dan weer NIET geldt omdat zij reeds een bedrijfswagen mogen gebruiken voor hun woon-werkverplaatsingen en dus GEEN recht hebben op een sociaal abonnement. 

22kopieer functionaliteitAls men voor een nieuwe looncode dezelfde regels wil kopiëren van een eerder aangemaakte loonformule. Bij waarde geef je dan de looncode in waarvoor reeds een loonformule bestaat. 


Bv: Stel 'ploegenpremie morgenpost' (346) = 8% is ingesteld als loonformule met eenheid '69' en waarde 8%. Je wil nu 'ploegenpremie op overuren in morgenpost' (3346) ook instellen met deze kopieerfunctionaliteit dan kan dat door bij de waarde '346' te gebruiken. Dan telt de loonfomule '3346' ook voortaan automatisch 8% bovenop het bruto-uurloon omdat het systeem naar de eerder aangemaakte loonformule voor '346' zal gaan kijken die reeds ingesteld was met de waarde '8%'.

Het grote voordeel hiervan is dat je maar telkens 1 loonformule hoeft te onderhouden als deze percentages zouden wijzigen.


30dagtypeAls u een loonformule specifiek voor bepaalde dagen van de week wil laten gelden moet u een set van 2 loonformules aanmaken en 2 opéénvolgende volgnummers gebruiken.

!LET WEL OP!
 1. U moet altijd als eerste stap de loonformule met de eenheid '30' (=dagtype) aanmaken. 
 2. Daarna als tweede stap pas de loonformule om de waarde van de looncode aan te geven.

VOORBEELD 1

U wil 2 verschillende ploegenpremies morgenpost voor week- en weekenddagen (6% op weekdagen en 8% op weekenddagen) instellen.

--> Hiervoor heeft u dus 4 verschillende loonformules nodig: 1 set van 2 formules voor de weekdagen en 1 set van 2 formules voor de weekenddagen.

SET 1 (voor de weekdagen)
 • code: 346
 • waarde: 10 (= alle weekdagen)
 • eenheid: 30 (= dagtype)
 • volgnr: 1
+
 • code: 346
 • waarde: 6
 • eenheid: 69 (= % vh bruto-uurloon)
 • volgnr: 2

SET 2 (voor de weekenddagen)
 • code: 346
 • waarde: 20 (= alle weekenddagen)
 • eenheid: 30 (= dagtype)
 • vognr: 3
+
 • code: 346
 • waarde: 8
 • eenheid: 69 (= % vh bruto-uurloon)
 • volgnr: 4

VOORBEELD 2

U wil 3 verschillende ploegenpremies morgenpost voor weekdagen, voor de zaterdag en voor de zondag (6% op weekdagen, 7% op zaterdagen en 8% op zondagen) instellen.

--> Hiervoor heeft u dus 6 verschillende loonformules nodig: 1 set van 2 formules voor de weekdagen, 1 set van 2 formules voor de zaterdag en 1 set van 2 formules voor de zondag.

SET 1 (voor de weekdagen)
 • code: 346
 • waarde: 10 (= alle weekdagen)
 • eenheid: 30 (= dagtype)
 • volgnr: 1
+
 • code: 346
 • waarde: 6
 • eenheid: 69 (= % vh bruto-uurloon)
 • volgnr: 2

SET 2 (voor de zaterdagen)
 • code: 346
 • waarde: 6 (= zaterdag)
 • eenheid: 30 (= dagtype)
 • vognr: 3
+
 • code: 346
 • waarde: 7
 • eenheid: 69 (= % vh bruto-uurloon)
 • volgnr: 4

SET 3 (voor de zondagen)

 • code: 346
 • waarde: 7 (= zondag)
 • eenheid: 30 (= dagtype)
 • vognr: 5

+

 • code: 346
 • waarde: 8
 • eenheid: 69 (= % vh bruto-uurloon)
 • volgnr: 6