Een Nederlands adres wordt geweigerd in cheQpoint hoewel het gevonden wordt in Google Maps?


  1. Kijk dan eerst of de schrijfwijze correct is. Soms wordt vergeten dat een Nederlandse postcode bestaat uit cijfers en letters in tegenstelling tot een Belgische postcode die enkel uit cijfers bestaat.
    De cijfers en letters in de postcode moeten gescheiden worden door een spatie, anders wordt het adres niet gevonden.  2. Mogelijk ligt de oorzaak aan het feit dat er een probleem is tussen Google Maps en de controle in CheQpoint. In dat geval verwijs ik jullie door naar het artikel FAQ0002: Adres wordt niet herkend