Bij het valideren van een prestatie verschijnt de melding:Zoals de melding aangeeft, is er een probleem met het adres van de particulier.


Het probleem is dat de datum in het veld 'Vanaf' bij het 'Wettelijk/Poets Adres' van de particulier in het tabblad 'Basisgegevens' na de prestatiedatum ligt. Hierdoor kan het systeem het gewest niet bepalen en de gevalideerde prestatie niet toewijzen aan een borderel.


Voorbeeld: de prestatie is geleverd op 19/02De geldigheid van het adres van de particulier is pas vanaf 24/02Door de 'Vanaf' datum aan te passen naar een datum die voor of op de dag van de eerst te valideren prestatie valt, gaat het systeem wel toelaten om de prestatie te valideren.

In ons voorbeeld moet de datum in het veld 'Vanaf' dus aangepast worden naar 18/02 of daarvoor.