Wanneer je de planningen wilt afdrukken kan dit op twee manieren.


 1. Je gaat via 'Rapportering' - 'Werknemers' - 'Planningafdruk (standaard)'

  Via dit rapport is het mogelijk om voor alle werknemers of voor een selectie van werknemers, een planning af te drukken.
  De periode die afgedrukt wordt, kan bepaald worden in het keuzescherm.
  Je kan kiezen voor 'Weekafdruk', Maandafdruk', 'Aangepaste afdruk' waarbij je telkens de periode bepaalt.
  Je kan kiezen voor werknemers met planningen of werknemers die in dienst zijn in de gekozen periode. Standaard staat de optie 'Werknemers met planningen in de gekozen periode' aangeduid.
  Je kan kiezen of de adressen, telefoonnummers en legenda op de planningafdruk moeten staan of niet. De standaard optie kan bepaald worden in de 'Globale instellingen' - tabblad 'Planning'.

  In de volgende stap krijg je een overzicht van de werknemers. Je kan hier nog kiezen om alle planningen van de geselecteerde werknemers af te drukken, of om een selectie te maken door de checkboxen aan- of uit te vinken.

  In de laatste stap, bevestig je dat de planningen van de geselecteerde werknemers afgedrukt worden.


 2. Wanneer je in de Planning-module zit (effectieve planning), kan je kiezen voor de knop 'Afdrukken' boven de geselecteerde planning.

  De volgende stap is een keuzevenster waar een beperkter aantal keuzes zijn dan via het rapport.
  Je kan kiezen voor 'Weekafdruk', Maandafdruk', 'Aangepaste afdruk' waarbij je telkens de periode bepaalt.
  Je kan kiezen of de adressen, telefoonnummers en legenda op de planningafdruk moet staan of niet. De standaard optie kan bepaald worden in de 'Globale instellingen' - tabblad 'Planning'

  In tegenstelling tot het rapport, kan je hier geen selectie maken. Enkel de huidig geselecteerde planning wordt afgedrukt. Er wordt ook geen rekening gehouden met het feit dat de planning opgevuld is. Als er geen planningsitems zijn, wordt er een lege template aangemaakt.