Wanneer een particulier stopt, krijgt hij/zij de status 'Passief'. 


Om een particulier de status 'Passief' te geven, moeten de velden 'Datum stop' en 'Reden stop' worden ingevuld.Wanneer enkel de datum stop wordt ingevuld, verschijnt de melding dat het veld 'Reden stop' verplicht is. 

Bij het hoveren over het rode uitroepteken, komt er een uitgebreidere melding.Enkel een reden stop invullen zonder stopdatum en de fiche opslaan, heeft geen gevolgen. De reden stop wordt niet opgeslagen.


Zodra beide velden zijn ingevuld en de fiche wordt opgeslagen, doorloopt het systeem de flow:


In het eerste scherm van de wizard, wordt er gevraagd of de stopdatum de laatste dag van de particulier is of de dag na de laatste dag.Deze vraag is van belang omdat het systeem de toekomstige prestaties in de effectieve planning gaat wissen. Door deze extra vraag te stellen, weet het systeem perfect vanaf welke datum de prestaties gewist moeten worden.


In de volgende stap van de wizard wordt de theoplanning van de werknemer aangepast. Als de particulier bij een werknemer vast staat ingepland, wordt er een nieuwe theoplanning aangemaakt door het systeem waaruit de particulier verwijderd is. 


Het planningsitem in de theoretische planning van de werknemer wordt op 'Terug in te plannen' gezet en de uren van de werknemer worden opgenomen in de vervangingsmodule onder het tabblad 'Permanent particulieren'.In de volgende stap wordt de effectieve planning van de werknemer aangepast. Planningsitems in de effectieve planning die na de stopdatum liggen worden aangepast naar de code Wrr-(aantal uren) zonder particulier. Deze planningen worden opgenomen in de vervangingsmodule in het tabblad de 'eenmalige werknemers'.Tijdens de laatste stap, worden de wijzigingen doorgevoerd.
Wanneer het proces tijdens één van de stappen wordt onderbroken, wordt de particulier stopgezet, maar worden de planningen van de werknemer niet aangepast.


Mocht dit het geval zijn, kan de flow toch nog achteraf doorlopen worden via de knop 'Stopzetten flow'.Let op! Deze knop wordt maar beschikbaar wanneer je de fiche bewerkt nadat een particulier stopgezet is én de fiche is opgeslagen. 

Als je op de knop klikt, wordt de flow doorlopen die hierboven beschreven staat.