WAT?


Er is een detailscherm toegevoegd om de dimona-module te configureren. Dit scherm is gekoppeld aan een recht en enkel toegankelijk voor admin-gebruikers. 


In dit scherm heeft een admin-gebruiker volgende 4 tabbladen:


 • Tijdstip
 • Contracten
 • Contracten Verleden
 • Kantoren


TIJDSTIP

Er is een tabblad ‘Tijdstip’ toegevoegd waarin weergegeven wordt wanneer de autodimona gestart moet worden. Het instellen van deze tijdstippen gebeurt steeds door Prato. Er zijn 2 mogelijkheden om deze autodimona in te laten stellen:

 • De autodimona draait op bepaalde vast ingestelde tijdstippen (bv: 5u30, 11u00, 13u30, 18u00, 21u30, ...)

 • De autodimona draait continu om de x-aantal minuten


CONTRACTEN

Er is een tabblad ‘Contracten’ toegevoegd waarin gebruikers kunnen instellen welke contracten opgenomen moeten worden wanneer de autodimona gestart wordt (automatisch of manueel). De algemene instellingen voor alle statuten moeten verplicht ingesteld worden. Verder kunnen gebruikers optioneel ook afwijkingen per statuut instellen. Deze afwijkingen per statuut hebben voorrang op de algemene instellingen voor alle statuten. De volgende 3 opties zijn beschikbaar:

1. Contracten met 'Begindatum contract = huidige datum'
= Enkel de contracten die vandaag starten, worden aangegeven wanneer de autodimona gestart wordt (automatisch of manueel).


2. Contracten met 'Begindatum contract tussen huidige datum en huidige datum + x aantal ... dagen of ... uren'

= De contracten van vandaag + x aantal dagen in de toekomst worden aangegeven wanneer de autodimona gestart wordt (automatisch of manueel).

 • Indien aantal dagen ingevuld wordt, dan worden alle contracten van vandaag tot en met het ingevulde  aantal dagen in de toekomst aangegeven wanneer de autodimona gestart wordt (automatisch of manueel)

 • Indien aantal uren ingevuld wordt, dan telt het systeem dit aantal uren terug vóór de begindatum van het contract om te weten vanaf welk tijdstip het contract al mag aangegeven worden. 

            (Bijvoorbeeld: 11 uren ingevuld → 00u00 - 11u00 = 13u00. Dus vanaf 13u 's middags worden ook al de contracten van de volgende dag aangegeven wanneer de autodimona gestart wordt (automatisch of manueel).

3. Contracten met 'Begindatum contract >= huidige datum'

= Alle contracten die aangemaakt zijn op vandaag of in de toekomst worden aangegeven wanneer de autodimona gestart wordt (automatisch of manueel).

CONTRACTEN VERLEDEN

Er is een tab ‘Contracten verleden’ toegevoegd waarin gebruikers per statuut kunnen instellen of contracten met een startdatum in het verleden toch automatisch aangegeven moeten worden. Dit gebeurt op de volgende manier: 

 • Statuut + aantal dagen in het verleden

  • Alle contracten van vandaag tot en met het ingevulde aantal dagen in het verleden worden nog aangegeven wanneer de autodimona gestart wordt (automatisch of manueel)


KANTOREN


Er is een tab ‘Kantoren’ toegevoegd die van toepassing is wanneer de autodimona manueel gestart wordt via menu-item ‘Acties' --> 'Dimona' --> 'Aangeven contracten voor huidig kantoor’ vanuit het contractenoverzicht.

Er zijn hier twee opties voor beschikbaar om dit in te stellen: 

 • Enkel het actieve kantoor

  • Enkel de contracten van het actieve, huidige kantoor die voldoen aan de dimona-instellingen worden opgenomen in de dimona-aangifte

 • Het hele uitzendkantoor (alle kantoren)

  • Alle contracten van alle kantoren die voldoen aan de dimona-instellingen worden opgenomen in de dimona-aangifte


OPGELET!


Voor de Dimona Out, Dimona Update en Dimona Cancel wordt nooit naar de startdatum van het contract gekeken. 

Deze contracten met dimona-status 'ENDCONT', 'MODIFIED' of 'MARKED' worden altijd meegenomen wanneer de autodimona draait (indien manueel gestart, uiteraard enkel voor het actieve kantoor indien dit zo ingesteld is).