HOE?


AANBIEDEN

Onderstaand schema geeft weer hoe het contract uiteindelijk op het platform van Unified Post geraakt. Dit gebeurd via een tussenstap op het eSigning-platform van Prato.


TEKENEN

Als het document eenmaal succesvol is verzonden kan de UZK dit document gedurende een bepaalde periode digitaal ondertekenen. Als hij te laat is kan hij het document niet meer digitaal ondertekenen en wordt het document gearchiveerd als 'Niet getekend'. 


HERROEPEN

Als een document per ongeluk is aangeboden en het moet terug verwijderd worden, kan men de actie 'Herroepen' uitvoeren vanuit het contractenscherm. 

Hiermee wordt het niet getekende document terug verwijderd van het platform van Unified Post. Eenmaal de UZK dit toch al blijkt ondertekend te hebben, kan het niet meer volledig verwijderd worden.