WAAROM?


Soms zijn er uitzendkrachten die enkel en alleen in het weekend werken. Zij vallen dus onder een speciaal arbeidsregime. Zij werken bijvoorbeeld zaterdag en zondag telkens een shift van 12u. Dit wordt in principe gelijkgesteld aan een voltijdse tewerkstelling. Om de Q/S in het contract correct aan te passen naar 24/24 moet men in het contractdetailscherm dit speciale arbeidsregime selecteren.


HOE?


  • STAP 1 = Open het contractdetailscherm
  • STAP 2 = Klik op het tabblad 'Rooster en werkregime'
  • STAP 3 = Vul de contracturen op zaterdag (12u) en zondag (12u) in.
  • STAP 4 = Selecteer onder het rooster bij de gegevens van het werkregime, het speciaal arbeidsregime met de naam 'weekendoverbrugging':


OPGELET:

Wanneer er een cyclus met gemiddelden is geselecteerd op het contract, dan worden deze gemiddelde gegevens gebruikt in alle volgende communicaties. Speciale arbeidsregimes worden genegeerd. Dit moet je dan in de Cyclus uitvinken.