Wanneer je deze melding krijgt:
Als er geen route gevonden wordt, komt dat omdat Google maps met dat vervoersmiddel geen route vindt.
Waarschijnlijk gebruikt ze openbaar vervoer.
Je kan dit probleem omzeilen door vaste kilometers in te geven.
Dit kan je door het planningsitem open te klikken in de effectieve planning (éénmalig aanpassen) of de theoplanning (permanent aanpassen).
Let op, als je het aanpast in de theoretische planning, moet je de planning opnieuw kopiëren voordat de wijziging wordt doorgevoerd.
Als je opnieuw kopiëert moet je oppassen met eventuele wijzigingen die zijn aangebracht.

Hoe zet je vaste kilometers in?
Effectieve planning:


In het tabblad verkeerd duidt je de optie 'vast' aan en geef je het aantal km's in. Zowel heen als terug.

Theoretische planning:

In het tabblad verkeerd duidt je de optie 'vast' aan en geef je het aantal km's in. Zowel heen als terug.

Nu ga je de km's kunnen berekenen.