WAT?


In elke personenfiche kan een lijst aangevuld worden met verschillende statuten onder het tabblad 'Statuten'. Uit deze lijst van toegevoegde statuten kan dan later in de contracten een keuze gemaakt worden voor de desbetreffende uitzendkracht.


Hieronder een overzicht van alle mogelijke statuten en wanneer u ze best kan gebruiken:


ARBEIDER of BEDIENDE (Standaard BV-afhouding)


115 = Arbeider

195 = Bediende


 • Deze 2 statuten zijn de meest gebruikelijke statuten voor een standaard tewerkstelling van een arbeider of bediende. 


JOBSTUDENTEN (0% BV-afhouding)


500 = Jobstudent arbeider

5000 = Jobstudent bediende


 • Deze 2 statuten kunnen maar voor max. 475 contractuele uren gebruikt worden. 
 • Deze 2 statuten zijn het meest interessant voor de student en voor een werkgever. 


STUDENTEN <19 JAAR (5.57% BV-afhouding)


715 = leerplichtig arbeider

795 = leerplichtig bediende


 • Deze 2 statuten kunnen gebruikt worden voor alle studenten die reeds het max. aantal van 475u gewerkt hebben als jobstudent. 
 • De student mag nog GEEN 19 jaar zijn of 19 jaar worden in het jaar dat men een contract aanmaakt met deze statuten. 


STUDENTEN >19 JAAR (Standaard BV-afhouding)


15 = student arbeider

95 = student bediende


 • Deze 2 statuten kunnen gebruikt worden voor alle studenten die reeds het max. aantal van 475u gewerkt hebben als jobstudent
 • Alleen nodig indien de student al reeds 19 jaar is of 19 jaar gaat worden in het jaar dat men een contract aanmaakt met deze statuten. 


FLEXIJOBS


7115 = Flexi arbeider

7195 = Flexi bediende


 • Deze 2 statuten zijn enkel te gebruiken indien de uitzendkracht in aanmerking komt om te werken als flexijobber in de horeca of detailhandel.  
 • Voor meer info omtrent flexijobs klik HIER.


BOUW


RUWBOUW 224

215 = arbeider ruwbouw  

210 = jobstudent arbeider ruwbouw

1715 = leerplichtig arbeider ruwbouw <19 jaar

220 = student+RSZ ruwbouw

AFWERKING 226

315 = arbeider afwerking

310 = jobstudent arbeider afwerking

1815 = leerplichtig arbeider afwerking <19jaar

320 = student+RSZ afwerking


PLEISTER- & TEGELWERKEN 244

415 = arbeider tegel- en pleisterwerken

410 = jobstudent arbeider tegel- en pleisterwerken 

1915 = leerplichtig arbeider pleister- en tegelwerken <19jaar

420 = student+RSZ tegel- en pleisterwerken


DAK- & VOEGWERKEN 254

615 = arbeider dak- en voegwerken
610 = jobstudent arbeider dak- en voegwerken

2015 = leerplichtig arbeider dak- en voegwerken <19jaar

620 = student+RSZ dak- en voegwerken


SEIZOENSARBEIDER TUIN- EN LANDBOUW


815 = Seizoensarbeider


GELEGENHEIDSARBEIDER HORECA


6215 = Arbeider dagforfait

6315 = Arbeider uurforfait

6115 = Arbeider boven contingent

6815 = Leerplichtig arbeider dagforfait

6915 = Leerplichtig arbeider uurforfait

6715 = Leerplichtig arbeider boven contingent


6295 = Bediende dagforfait

6395 = Bediende uurforfait

6195 = Bediende boven contingent

6895 = Leerplichtig arbeider dagforfait

6995 = Leerplichtig arbeider uurforfait

6795 = Leerplichtig arbeider boven contingent


6515 = Student arbeider dagforfait

6415 = Student arbeider uurforfait

6615 = Student arbeider boven contingent

6595 = Student bediende dagforfait

6495 = Student bediende uurforfait

6695 = Student bediende boven contingent

 • Deze statuten kunnen gebruikt worden voor normale uitzendkrachten EN voor studenten in de horeca.
 • Voor meer info omtrent gelegenheidsarbeid in de horeca klik HIER.