Personen

Deze module omvat alles wat te maken heeft met kandidaten, uitzendkrachten, inschrijvingsgegevens, CV's,...

PER0000 - INDEX - Personen
BASISPROCES UITGEBREIDE FUNCTIES EXTRA MODULES Kandidaat toevoegen Inschrijving voltooien Attesten toevoegen Verzendwijze documenten instellen Stat...
Do, 9 Sep, 2021 om 11:53 AM
PER0001 - BASIS - Kandidaat toevoegen
WAAROM? Er kunnen op verschillende manieren kandidaten aan de database toegevoegd worden. Standaard zal dit lukken op 2 manieren: met een e-ID-kaartlezer o...
Do, 9 Sep, 2021 om 11:51 AM
PER0002 - BASIS - Inschrijving voltooien
STAP 1 = Klik bovenaan op het tabblad 'Inschrijving': STAP 2 = Vul de velden 'Geboorteplaats, burgerlijke staat en INSZ nummer (= hetzelfde nu...
Vr, 19 Jul, 2019 om 8:48 AM
PER0003 - BASIS - Attesten toevoegen
WAAROM? Soms is het nodig dat er voor bepaalde doelgroepen van uitzendkrachten een geldig attest wordt toegevoegd aan de personenfiche. Zonder een geldig a...
Vr, 4 Nov, 2022 om 2:23 PM
PER0004 - BASIS - Verzendwijze documenten instellen
WAAROM? Hier moet men aanduiden hoe de uitzendkracht zijn/haar documenten (arbeidscontracten, loonbrieven en werkpostfiches) wenst te ontvangen. Tegenwoord...
Do, 3 Jan, 2019 om 1:49 PM
PER0005 - BASIS - Statuut toevoegen
WAAROM? Een statuut toevoegen is verplicht zodra er een contract moet gemaakt worden voor een uitzendkracht. Hiermee wordt bepaald onder welke RSZ-cat...
Ma, 28 Dec, 2020 om 1:10 PM
PER0006 - BASIS - Inlichtingenblad en intentieverklaring afdrukken
WAAROM? Om de inschrijving van een kandidaat volledig af te ronden is het best dat u deze 2 documenten overloopt en laat ondertekenen door de uitzendkra...
Wo, 20 Feb, 2019 om 2:22 PM
PER0007 - Jobvoorkeuren aanduiden
WAAROM? Om achteraf een beter zoekresultaat te verkrijgen, kunnen in een personenfiche alle jobvoorkeuren (= wat vindt een uitzendkracht belangrijk in e...
Wo, 20 Feb, 2019 om 1:52 PM
PER0008 - EXTRA - Automatische ASR - C3.2 WG Tijdelijke werkloosheid
WAAROM? Indien u reeds de ASR-module had geactiveerd, kan u nu een extra uitbreiding hierop aanvragen. Dit levert als voordeel op dat u geen manuele maa...
Vr, 22 Jan, 2021 om 10:28 AM
PER0009 - Wettelijk gepensioneerden
WAAROM? Indien u een wettelijk gepensioneerd persoon tewerkstelt, moet u dit ook aanduiden in de personenfiche zodat de DmfA-aangifte correct verloopt. ...
Wo, 17 Jun, 2020 om 10:36 AM