Personen

Deze module omvat alles wat te maken heeft met kandidaten, uitzendkrachten, inschrijvingsgegevens, CV's,...

PER0000 - INDEX - Personen
BASISPROCES UITGEBREIDE FUNCTIES EXTRA MODULES Kandidaat toevoegen Inschrijving voltooien Attesten toevoegen Verzendwijze documenten instellen Stat...
Do, 9 Sep, 2021 at 11:53 AM
PER0001 - BASIS - Kandidaat toevoegen
WAAROM? Er kunnen op verschillende manieren kandidaten aan de database toegevoegd worden. Standaard zal dit lukken op 2 manieren: met een e-ID-kaartlezer o...
Do, 9 Sep, 2021 at 11:51 AM
PER0002 - BASIS - Inschrijving voltooien
STAP 1 = Klik bovenaan op het tabblad 'Inschrijving': STAP 2 = Vul de velden 'Geboorteplaats, burgerlijke staat en INSZ nummer (= hetzelfde...
Vr, 19 Jul, 2019 at 8:48 AM
PER0003 - BASIS - Attesten toevoegen
WAAROM? Soms is het nodig dat er voor bepaalde doelgroepen van uitzendkrachten een geldig attest wordt toegevoegd aan de personenfiche. Zonder een geldig a...
Vr, 19 Jul, 2019 at 2:47 PM
PER0004 - BASIS - Verzendwijze documenten instellen
WAAROM? Hier moet men aanduiden hoe de uitzendkracht zijn/haar documenten (arbeidscontracten, loonbrieven en werkpostfiches) wenst te ontvangen. Tegenwoord...
Do, 3 Jan, 2019 at 1:49 PM
PER0005 - BASIS - Statuut toevoegen
WAAROM? Een statuut toevoegen is verplicht zodra er een contract moet gemaakt worden voor een uitzendkracht. Hiermee wordt bepaald onder welke RSZ-cat...
Ma, 28 Dec, 2020 at 1:10 PM
PER0006 - BASIS - Inlichtingenblad en intentieverklaring afdrukken
WAAROM? Om de inschrijving van een kandidaat volledig af te ronden is het best dat u deze 2 documenten overloopt en laat ondertekenen door de uitzendkra...
Wo, 20 Feb, 2019 at 2:22 PM
PER0007 - Jobvoorkeuren aanduiden
WAAROM? Om achteraf een beter zoekresultaat te verkrijgen, kunnen in een personenfiche alle jobvoorkeuren (= wat vindt een uitzendkracht belangrijk in e...
Wo, 20 Feb, 2019 at 1:52 PM
PER0008 - EXTRA - Automatische ASR - C3.2 WG Tijdelijke werkloosheid
WAAROM? Indien u reeds de ASR-module had geactiveerd, kan u nu een extra uitbreiding hierop aanvragen. Dit levert als voordeel op dat u geen manuele maa...
Vr, 22 Jan, 2021 at 10:28 AM
PER0009 - Wettelijk gepensioneerden
WAAROM? Indien u een wettelijk gepensioneerd persoon tewerkstelt, moet u dit ook aanduiden in de personenfiche zodat de DmfA-aangifte correct verloopt. ...
Wo, 17 Jun, 2020 at 10:36 AM