WAT?


Om iemand een contract in de nachtpost van zondagavond 22u00 tem vrijdagochtend 6u00 aan te geven zijn er momenteel 2 richtlijnen om het contract correct op te stellen. De RSZ-richtlijn en de FOD-WASO-richtlijn. Beide methodes om een contract aan te geven worden momenteel geaccepteerd door de RSZ. 


  • De RSZ-richtlijn bevat wel enig risico voor het uitzendbureau omdat de UZK niet is aangegeven op de einddag en dus ook niet voor de volledige periode van tewerkstelling. Bij een controle op de werkvloer kan er door de arbeidsinspectie eventueel een waarschuwing volgen of zelfs een boete wegens zwartwerk. 
  • De FOD-WASO richtlijn is wat dat betreft 'veiliger' maar daar zal er een bijkomend begeleidend schrijven moeten gestuurd worden naar de RVA als de UZK in kwestie ook nog eens wil gaan bijstempelen op de einddag. 


Je zal sowieso altijd moeten beginnen met een apart dagcontract voor zondag en daarna nog een tweede contract aanmaken voor de resterende dagen vanaf maandag. Het contract valt immers in 2 verschillende weken (= 2 verschillende loonperiodes)


RSZ
FOD-WASO
PERIODE
Begindatum = Eerste dag waarop de UZK begint te werken = ZO
Einddatum = Laatste dag waarop de UZK begint te werken = DO


Dimona-aangifte loopt van --> ZO - DO
PERIODE
Begindatum = Eerste dag waarop de UZK begint te werken = ZO
Einddatum = Laatste dag waarop de UZK stopt met werken = VR

Dimona-aangifte loopt van --> ZO - VR

ROOSTER

1 dagcontract voor ZO maken met uren 22u00 - 6u00:

4-dagen contract maken van MA-DO met uren 22u00-6u00:


ROOSTER

1 dagcontract voor ZO maken met uren 22u00 - 6u00:

5-dagen contract maken van MA-VR met uren 22u00-6u00 MAAR vrijdag volledig leeg laten:
VOORDEEL
Als de UZK wilt gaan stempelen op vrijdag, is er geen conflict met de Dimona-aangifte (= alleen groene dagen zijn aangegeven) die maar tem donderdag loopt. 
VOORDEEL
Als er een controle door de arbeidsinspectie plaatsvindt op de werkvloer op vrijdagochtend, is er geen enkel probleem omdat de UZK sowieso is aangegeven tot en met vrijdag (= alle groene dagen zijn aangegeven)
NADEEL
Als er een controle door de arbeidsinspectie op de werkvloer plaatsvindt op vrijdagochtend, kan er een probleem zijn omdat de UZK maar een Dimona-aangifte heeft tot en met donderdag.
NADEEL
Als de UZK wilt gaan stempelen op vrijdag, is er wel een conflict met de Dimona-aangifte die reeds op vrijdag bestaat.

 
In dit scenario moet de werkgever (= het uitzendbureau) een begeleidend schrijven versturen naar de RVA dat de UZK in de nachtpost heeft gewerkt tem 6u00 'ochtends.