Download de handleiding via de link hieronder. 


INHOUD

Voorbereiding (in PratoFlex)    

Klantenfiche    

Contactgegevens    

Profielen    

Coëfficiënten    

Algemeen    

Beheer Klanten    

Opties    

Contract    

Contactgegevens    

Algemeen    

Overige    

Basisfacturatie (in HiAnt)    

Facturatierun aanmaken    

Facturatierun selecteren    

Facturen toevoegen aan de facturatierun    

Start facturatie   

Facturen controleren    

Facturen afdrukken    

Facturatiemodule    

Facturatierun aanmaken    

Facturatie run selecteren    

Facturen toevoegen aan de facturatierun    

Selectie   

Te faktureren periodes    

Overzicht facturatierun  

Start facturatie    

Facturen controleren    

Bekijken/wijzigen van berekende facturen    

Overzicht: niet groeperen    

Verwijderen van detail regels    

Toevoegen van detail regels    

Wijzigen van een detail regel    

Overzicht: groeperen    

Tabblad ‘Controle transactiegegevens’    

Facturen boeken    

Facturen afdrukken    

Facturatie – speciale acties    

Manuele factuur    

Factuur tegenboeken    

Dupliceren    

Herzieningen    

Overzicht facturatierun vergroten    

Facturatieformules   

Betekenis invulvelden   

Kopiëren van facturatieformules    

Controle op overlapping facturatieformules    

Facturatie Pensioenpremie    

Loonformule    

Facturatiecode CAO premie   

Facturatieformule    

Pensioenpremie inbegrepen in uurloon 

Uitbreiding   

Tabblad herzieningen  

Tabblad TE FACTUREREN PREMIES  

Niet factureren   

Toelichting menubalk   

Facturatiedatum / boekingsdatum  

verwijderen van facturen  

Een fout gemaakt    

Fout in loonberekening    

Stap 1: Prestaties aanpassen  

Stap 2 : Loon aanpassen  

Stap 3 : Facturen aanpassen    

Creditnota / factuur ; afhankelijk van het type fout   

Aparte creditnota en een nieuwe aparte factuur    

Volledige creditnota en volledig nieuwe factuur    

Fout in factuur, maar niet in loonberekening  

Factuur crediteren en dupliceren   

Manuele facturen aanmaken    

Factuur crediteren / factuur dupliceren    

Premies terug op te factureren plaatsen    

Herziening  

Procedure  

het loon was reeds gefactureerd   

Het loon was nog niet gefactureerd    

Loon reeds gefactureerd   

Loon nog niet gefactureerd  

corrigeren van de prestaties/premies 

Berekenen en boeken van de lonen    

Corrigeren van de facturen 

Type 1 : aparte factuur en creditnota   

type 2 : één nieuw document    

TYPE 3 : Volledige creditnota en volledig nieuwe factuur   

Het boeken in detail  

Extra mogelijke controles voor het boeken    

Controle op het ingevuld zijn van het veld WGNRUZK 

Controle op het factuur totaal    

Controle op meerdere kantoren in run    

Controle op meerdere maanden per run   

Controle op premies die dubbel gefactureerd worden   

Controle op dubbele factuurbedragen bij eenzelfde klant    

Controle op factuurdatum    

Vraag naar de factuurdatum    

Vergelijk boekingsdatum met grootste factuurdatum in de database 

Vergelijk het boekjaar met het jaar van de premies  

opstarten van de eigen controlelijsten  

Bepalen van het factuurnummer    

Boekingsprocedure   

Belangrijke opmerking : facturatie en loonberekening niet samen uitvoeren bij een zelfde klant    

Gestructureerde mededeling    

Facturen afdrukken    

Geboekte facturen    

Selectie facturen    

Gemarkeerde facturen    

Facturen / Bijlagen    

Transaktie facturen (niet geboekte facturen)    

Menu ‘Bestand’    

Menu ‘Programmeur’    

Werkbalk    

Export 

Print    

Opties i.v.m. de factuurafdruk    

Speciale velden    

Facturatiecodes    

Onderhoud codes    

Parameters   

Activeren afdrukmodule   

Factuurnummer  

Duplicaat   

FActuurcode   

Toonduplicaat bij AEF    

Negatieve bedragen op factuur    

Gestructureerde mededeling    

Sortering facturen    

Aanmaak PDF    

Controles bij opstart factuur afdruk   

Aparte nummering facturen en CN’s    

Aanpassen formattering datumveld    

Tonen intern factuurnummer   

Tonen van code, naast (intern) factuurnr   

Overdracht tonen subtotaal  

Controleer dubbele facturatie van premies    

Ingeven kantoornummers bij printen facturen    

Controle zelfde factuur- en creditbedrag  

Print facturen dubbel   

Bepalen automatische factuurdatum   

Factuurnnummering – nummerreeks per jaar   

Afdruk facturen – splitsen op taal    

Afdruk facturen – melding BTW medecontractant    

Afdruk facturen – Volgorde – klantoptie SFK   

Facturatieformules