In cheQpoint staat op verschillende plaatsen Q: of een afgeleide hiervan.

Hierdoor kan je als gebruiker het overzicht verliezen.

De Q met zijn afgeleiden zijn bedoeld om je te helpen en laten je toe om de uren (contracturen, theoretische uren, ...) op een vlotte manier te controleren.In het tabblad 'contract' zijn de volgende Q's zichtbaar:

 • Q: het aantal uren dat de werknemer volgens het ondertekende contract zal presteren. De uren die hier zijn ingevuld zouden dus moeten overeenkomen met het huidige contract/bijlage.
 • Qgw: het aantal uren per week dat de werknemer wenst te werken (dit moet niet het aantal uren zijn dat de werknemer onder contract staat).  Door het aantal uren hoger te zetten dan het aantal contracturen, geef je aan dat de werknemer meer uren zou willen presteren dan deze momenteel heeft. Hierdoor kan je hem/haar naar boven laten komen in de vervangingsmodule. 
 • Qtg: het gemiddeld aantal uren van de huidige theoretische planning. 


 Bij het opstellen van een contract kan het ingesteld worden dat de uren die zijn ingevuld in het veld Q of Qtg, worden overgenomen in het invulveld van de Q bij het venster 'nieuw contract'.


In het voorbeeld hieronder wordt de Q overgenomen:In het voorbeeld hieronder wordt de Qtg overgenomen:Een belangrijke kanttekening bij het overnemen van de Qtg als bepalende waarde voor de Q is dat het de waarde is van de theoretische planning die geldt op de startdatum. Deze waarde kan afwijken van de Qtg die wordt getoond in de screenshot op voorwaarde dat er een nieuwe theoretische planning is op de startdatum.


Bijvoorbeeld:

je maakt op 16/09 een bijlage aan van 29u met als startdatum 23/09 waarbij je een nieuwe theoretische planning hebt aangemaakt die geldig is vanaf 23/09 met 29u.
Op 16/09 is de Qtg = 25 dus zie je in het veld Qtg in het tabblad 'contract' Qtg = 25.

Wanneer je als startdatum 23/09 kiest, verschijnt in het invulveld Q  (startwaarde van Qtg geldende theoplanning): 29 omdat de Qtg op 23/09 29 is ipv 25.  
Welke waarde wordt overgenomen, kan de administrator bepalen in de 'Globale instellingen'.
In het tabblad 'theoretische planning' zijn de volgende Q's zichtbaar:
 • Q: het aantal uren dat de werknemer volgens het ondertekende contract zal presteren. De uren die hier zijn ingevuld zouden dus moeten overeenkomen met het huidige contract/bijlage. Deze uren worden ingevuld in het veld Q tabblad 'Contract'.
 • Qgw: het aantal gewenste uren per week wordt overgenomen van de Qgw waarde in het tabblad 'Contract'
 • Qtg: gemiddeld aantal uren van de getoonde theoplanning (over de verschillende weken van de theoplanning heen)
 • Qtw: Wekelijks aantal uren van de theoplanning, enkel van de getoonde week.
 • Qc: Aantal uren van het huidig geldende contract (of bijlage). De uren worden overgenomen van het aantal uren dat ingegeven werd tijdens het aanmaken van het contract.
In de effectieve weekplanning van de werknemer
 • Qp: het aantal uren dat effectief ingepland staat op de getoonde week
 • Qtw: het aantal uren volgens de geldende theoretische planning, voor de getoonde week
 • Qtg: het gemiddeld volgens de geldende theoretische planning (over de verschillende weken/cyclus van die theoretische planning heen)
 • Qc:  Aantal uren van het huidig geldende contract dat wordt overgenomen van het aantal uren  dat ingegeven werd tijdens het aanmaken van het contract.


Opmerking: Wanneer er een rood uitroepteken staat (zoals in het voorbeeld), wil dit zeggen dat er aan de hand van de ingegeven contracturen en theoretische uren een afwijking is tov de effectief geplande uren.

Je kan als gebruiker met linkermuisklik een overzicht van de week oproepen waarbij de afwijking in het rood staat.

De uren van de theoretische planning worden op dagbasis vergeleken met de ingeplande uren van de effectieve planning. Afwijkingen worden in het rood weergegeven.

Dit betekent dat een afwijking getoond wordt, zelfs als het totaal aantal uren in totaal gelijk is.

In de effectieve maandplanning van de werknemer

 • Qtm: het aantal uren van de geldende theoretische planning(en) voor de volledige maand
 • Qpm: het aantal uren van de effectieve planning voor de volledige maandOpmerking: Wanneer er een rood uitroepteken staat (zoals in het voorbeeld), wil dit zeggen dat er aan de hand van de ingegeven contracturen en theoretische uren een afwijking is tov de effectief geplande uren.

Je kan als gebruiker met linkermuisklik een overzicht van de maand oproepen waarbij de afwijking in het rood staat.

De uren van de theoretische planning worden op dagbasis vergeleken met de ingeplande uren van de effectieve planning. Afwijkingen worden in het rood weergegeven.

Dit betekent dat een afwijking getoond wordt, zelfs als het totaal aantal uren in totaal gelijk is.