CheQpoint 2.0 Release Notes - Versie 124


Functionele verbeteringen 

 1. Aanduiding ‘Wettelijk rust- of overlevingspensioen’


Vanaf nu is het mogelijk om aan te duiden of een werknemer van een wettelijk rust- of overlevingspensioen geniet en vanaf wanneer. 

De nieuwe velden ‘Wettelijk rust- of overlevingspensioen’ en ‘... sinds’ zijn toegevoegd aan het werknemersdossier op het tabblad ‘ID’.Voor de klanten die aangesloten zijn bij Prato loonsecretariaat worden deze gegevens ook automatisch naar het loonsecretariaat doorgestuurd zodat hiermee rekening kan gehouden worden tijdens de verloning. 


 1. Doorsturen reden uit dienst


Koppeling Prato loonadministratie


Wanneer je een werknemer uit dienst zet in CheQpoint wordt vanaf nu de reden uit dienst ook automatisch mee doorgestuurd naar Prato loonadministratie. 


 1. Afblokken aanmaken maand overschrijdende contracten binnen 1 week


Koppeling Prato loonadministratie


Wanneer je in CheQpoint een contract bepaalde duur aanmaakt binnen 1 week (maandag - zondag) dan mag dit niet maand overschrijdend zijn. 

Indien je toch probeert om zo een contract aan te maken, dat krijg je een foutmelding en kan je het contract niet aanmaken. Je dient het contract op te splitsen in 2 contracten. 


Let op: dit geldt enkel indien het contract binnen de weekgrens ligt. Zodra je datums buiten de weekgrens liggen, kan je een maand overschrijdend contract aanmaken. 


 1. Nieuw attest ‘Vlaams opleidingsverlof’


Naar aanleiding van het Vlaams opleidingsverlof, hebben we hiervoor een nieuw attest voorzien in CheQpoint. Vanaf nu is het type ‘Vlaams opleidingsverlof’ met het detailtype ‘Inschrijvingsattest’ beschikbaar in CheQpoint. 


Voor de klanten die werken met Prato loonadministratie, worden alle attest gegevens automatisch doorgestuurd indien geregistreerd in CheQpoint. 

 1. Indexatie module


Onder het menu-item ‘Extra - Lonen’ kan u een indexeringsmodule terugvinden. Enkel de gebruiker met de ‘Payroll’ rol zal dit menu-item kunnen zien.Het doel van deze indexeringsmodule is 2-ledig:

 • Enerzijds zullen de standaard lonen, terug te vinden onder ‘Instellingen - Globale instellingen’, tabblad ‘Lonen’, geïndexeerd worden volgens het ingegeven percentage.

 • De aanwezige lonen in de fiches van de werknemers (kandidaten en in dienst) zullen ook geïndexeerd worden volgens het ingegeven percentage. Er zal een geïndexeerd uurloon toegevoegd worden aan de fiche, op de datum van de indexatie. Alle toekomstige uurlonen, reeds aanwezig in de fiche, zullen ook geïndexeerd worden.
  Indien de werknemer reeds een uurloon heeft in de fiche met een ‘vanaf’ datum gelijk aan de datum van de indexatie, zal er niets aangepast worden aangezien het systeem ervan uitgaat dat dit uurloon reeds het juiste bedrag is.


Opgelet: Het is de bedoeling dat deze tool enkel gebruikt wordt bij een aangekondigde indexatie op sectorniveau, zodat op deze manier alle bestaande uurlonen automatisch kunnen aangepast worden voor alle werknemers.

Het is namelijk niet mogelijk om een, per ongeluk, doorgevoerde indexatie terug te draaien.


 1. Vergrendeling effectieve planning na export prestaties - toevoeging manuele aanduiding correctie OK


Maatwerk + koppeling Prato loonadministratie


Wanneer je de vergrendeling van de effectieve planning geactiveerd hebt in combinatie met het versturen van je prestaties naar je loonadministratie, dan is het vanaf nu mogelijk om een correctie aan te duiden als OK zonder dat deze opgenomen worden in de correcties naar je loonadministratie. 


In het prestatie/correctie historiek scherm hebben we een nieuwe knop ‘Manueel OK, niet exporteren’ knop voorzien:


Wanneer je deze gebruikt, wordt je correctie aangeduid als afgehandeld. 


De rode C op je planningsblokje wordt een groene C en de correctie wordt NIET opgenomen in het doorsturen van je correcties naar je loonadministratie. 


 1. Aanpassingen in de kilometerberekeningsmodule


Vanaf heden worden de ongeldige adressen niet meer in een pop-up getoond op het moment dat de berekeningsmodule dit ongeldige adres tegenkomt, maar aan het einde van het berekeningsproces. 


Nadat alle routes berekend werden, zal er een overzicht verschijnen van alle werknemers en particulieren zonder adres of met een ongeldig adres. Deze overzichtslijst kan dan geëxporteerd worden zodat deze adressen in de betrokken fiches kunnen aangepast worden, alvorens de ontbrekende routes te herberekenen.De gedeeltelijk berekende routes, zullen vanaf heden, ook in het rood aangeduid worden in de kilometerberekeningsmodule zodat het duidelijker zichtbaar wordt voor welke werknemers de routes slechts gedeeltelijk konden berekend worden.Bugfixes 

 1. Foutmelding doorsturen lonen ivm ontbrekende theoretische planning


Koppeling Prato Loonadministratie


Bij het exporteren van de lonen kreeg je voor werknemers met een werkonderbreking onterecht een foutmelding. 

Wanneer je werknemer bijvoorbeeld een contract heeft van 1/9/19 - 10/9/19 en een contract van 15/9/19 - 30/9/19, dan kreeg je bij het exporteren van de lonen een melding dat de theoretische planning ontbrak. CheQpoint verwachtte voor de hele maand een theoretische planning. 


We hebben dit aangepast. Je moet enkel een theoretische planning hebben voor de periodes waarvoor je een contract hebt.