CheQpoint 2.0 Release Notes - Versie 126Functionele verbeteringen 


  1. Geldigheidsdatum identiteitskaart bij het inlezen van de eID


Wanneer de eID kaart van de werknemer wordt ingelezen, wordt vanaf heden ook de ‘geldig tot’ datum van de identiteitskaart mee uitgelezen en bewaard in de fiche van de werknemer.


  1. Nieuwe attesttypes in verband met ziekte


Koppeling Prato loonadministratie


Vandaag is er in CheQpoint reeds de mogelijkheid om een ziekteattest in te geven bij attesten:

Attesten voor verloning - ziekteattest. Dit ziekteattest verdwijnt. 


In de plaats hiervoor komt er een nieuw type met 2 detailtypes:

Type: Ziekteattest

Detailtype 1: Nieuwe ziekte 

Detailtype 2: Verlenging Alle bestaande ziekteattesten worden omgezet naar ‘Nieuwe ziekte’. 


Het opsplitsen van de verschillende ziekteattesten zorgt ervoor dat we de loonverwerking voor de klanten die werken met de Prato loonadministratie verder kunnen automatiseren. 


  1. Theoplanning particulier - Extra opties om blokkerings- of voorkeursmomenten in te stellen


In de theoretische planning van een particulier kan, door de consulent, één of meerdere blokkerings- of voorkeursmomenten ingesteld worden. De mogelijkheden waren tot heden beperkt tot een volledige werkweek, een hele dag, 1 voormiddag, 1 middag, 1 namiddag of een specifiek aangeduid planningsmoment. 


De te kiezen momenten werden, vanaf deze versie, uitgebreid met ‘Alle voormiddagen’ en ‘Alle namiddagen’. Wanneer de consulent voor één van deze nieuwe mogelijkheden kiest, worden alle voormiddagen of alle namiddagen van die werkweek aangeduid volgens het gekozen blokkerings/voorkeurstype. 


  1. Ziekteperiode werknemer - Ook de ziektecode kan nu gewijzigd worden


In de fiche van een werknemer kan een nieuwe ziekteperiode eenvoudig ingegeven worden of een bestaande ziekteperiode gewijzigd/verwijderd worden.


Echter, de ziektecode van een reeds ingegeven ziekteperiode kon niet meer aangepast worden. Deze ziekteperiode kon enkel nog verlengd worden, of in bepaalde gevallen nog vervroegd worden.


Vanaf heden heeft de consulent ook de mogelijkheid om de ziektecode van een reeds ingegeven ziekteperiode te wijzigen. Hierdoor worden automatisch de nodige ziektetellers bijgewerkt en worden de nodige planningsitems in de effectieve planning gewijzigd naar een andere ziektecode.


  1. Flexibiliteitsteller - Maximum saldo voor opname hoger dan 100 mogelijk


In het instellingenscherm van de ‘Tellers’ kan vanaf heden het maximum saldo voor opname verhoogd worden naar meer dan 100 uren. Voorheen was dit geblokkeerd op een maximum van 100 uren. 

Bugfixes 


  1. Opslaan fiche particulier zonder adres


We hebben gemerkt dat een fiche van de particulier bewaard kan worden zonder ingegeven wettelijk/poets adres. Dit zou niet mogen omdat dit nadien voor problemen kan zorgen bij het verwerken van cheques. 


We hebben er nu voor gezorgd dat er een melding verschijnt bij het bewaren van de fiche, indien er nog geen wettelijk adres werd ingegeven.