CheQpoint 2.0 Release Notes - Versie 128


Functionele verbeteringen 

 1. Aanpassingen aan rapport ongeldige adressen (voor werknemers en particulieren)


Er bestaat vandaag reeds een rapport ‘Ongeldige adressen’, zowel voor de werknemers als voor de particulieren. Deze rapporten tonen alle ongeldige wettelijke adressen van alle werknemers en particulieren aanwezig in de database. 


Om te vermijden dat er enerzijds teveel opzoekingen zullen gebeuren naar Google en anderzijds ongeldige adressen verschijnen in het rapport waarvoor reeds een aangepast km-adres werd ingegeven, werden er een aantal wijzigingen aangebracht aan deze rapporten:

 • Enkel kandidaat werknemers en werknemers in dienst zullen nog opgenomen worden in dit rapport. De werknemers uit dienst worden niet meer in beschouwing genomen. 

 • Enkel prospecten en actieve particulieren zullen nog opgenomen worden in dit rapport. De passieve particulieren worden niet meer in beschouwing genomen.

 • In plaats van alle wettelijke adressen te controleren van deze personen, zullen enkel die adressen nog gecontroleerd worden die aangeduid staan als gebruikt km-adres

  • Gebruikt km-adres = wettelijk adres: enkel dit wettelijk adres zal gecontroleerd worden.

  • Gebruikt km-adres = verblijfsadres: enkel dit verblijfsadres zal gecontroleerd worden en niet meer het wettelijk adres.

  • Gebruikt km-adres = Aangepast adres: enkel dit aangepast adres zal gecontroleerd worden en niet meer het wettelijk adres. 


Ook zullen er 2 extra kolommen toegevoegd worden aan deze bestaande rapporten:

 • Type adres: wettelijk adres, verblijfplaats of aangepast adres. Dit maakt het aanpassen van het adres in de fiche eenvoudiger aangezien direct duidelijk wordt over welk adres het gaat. 

 • Gekoppeld kantoor/kantoren: Het kantoor van deze persoon wordt ook getoond


 1. Opmerkingen rapport werknemers/particulieren - Gekoppelde persoon wordt getoond


Maatwerk


Wanneer u in de mogelijkheid bent om een gekoppelde werknemer/particulier toe te voegen aan de log/commentaar van een werknemer/particulier, dan zal deze gekoppelde persoon vanaf heden ook getoond worden in het opmerkingenrapport werknemers/particulieren. 


Tot deze versie werd deze gekoppelde persoon nog niet getoond in het opmerkingenrapport, hoewel deze al wel kon ingegeven worden in de fiche. 


 1. Inlezen EDC - Cheques van werknemers met geboortejaar 2000 kunnen automatisch gevalideerd worden


Wanneer het rijksregisternummer van de werknemer begint met één of meerdere nullen (geboortejaar 2000 of later), dan konden de elektronische cheques, toegewezen aan de planningsitems van deze werknemer, niet automatisch gevalideerd worden via PratoHome.


Het ingelezen rijksregisternummer zonder nullen kwam namelijk niet overeen met het rijksregisternummer van deze werknemer in de fiche.


Dit probleem werd nu opgelost. Tijdens het inlezen van het export bestand van Sodexo worden nu automatisch deze eerste nullen van het rijksregisternummer toegevoegd. Het ingelezen rijksregisternummer is hierdoor correct en zal overeenkomen met het rijksregisternummer in de fiche.


Voor werknemers vanaf geboortejaar 2000, kunnen vanaf heden de elektronische cheques ook automatisch gevalideerd worden via PratoHome.


 1. Werknemersfiche - Controle tussen rijksregisternummer en geboortedatum


In CheQpoint zat, tot op heden, een controle tussen het ingegeven rijksregisternummer en de geboortedatum van de werknemer. Deze gegevens moeten overeenkomen. 


Echter, komt het meer en meer voor dat personen een rijksregisternummer hebben (voornamelijk bij BIS-nummers) dat niet volledig overeenkomt met de geboortedatum. Deze personen konden niet met de juiste gegevens ingeschreven worden binnen CheQpoint.


Vanaf deze versie werd de controle tussen rijksregisternummer en geboortedatum uit CheQpoint verwijderd. Ook wanneer er een verschil is tussen het rijksregisternummer en geboortedatum van de werknemer, kan deze nu ingeschreven worden met de correcte gegevens. 


 1. Inlichtingenblad werknemers en particulieren: Verwijzing naar recente privacy wet


In het inlichtenblad, zowel bij de werknemers als bij de particulieren, werd er nog verwezen naar een oudere privacy wet. Deze verwijzing werd nu aangepast naar de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens.


Bugfixes 

 1. Automatische wijziging geboortedatum werknemer bij opening van de fiche


Bij het openen/bewerken van een fiche van de werknemer kon het voorkomen dat de reeds ingestelde geboortedatum van de werknemer automatisch gewijzigd werd naar de huidige datum. Dit gaf een foutmelding bij het opslaan van de fiche van de werknemer, aangezien de geboortedatum niet meer overeenkomt met het rijksregisternummer.


Dit euvel werd nu opgelost. De geboortedatum van de werknemer wordt niet meer automatisch gewijzigd naar de huidige datum bij het openen van de fiche van de werknemer. 


 1. Contract bepaalde duur aanmaken op einddatum vorig contract bepaalde duur


Wanneer een nieuw contract bepaalde duur wordt aangemaakt, net op de dag van de einddatum van het vorige contract bepaalde duur, dan kon enkel de volgende dag als startdatum van het nieuwe contract gekozen worden. Andere dagen in de toekomst waren niet beschikbaar in het datumveld.


Wanneer het nieuwe contract bepaalde duur werd aangemaakt op een dag verschillend van de einddatum van het vorige contract, dan waren wel alle toekomstige data beschikbaar.


De fout werd opgelost in deze versie. Ook op de einddatum van het vorige contract zullen alle toekomstige dagen beschikbaar zijn in het datumveld.


 1. Arbeidskaart ingeven voor een kandidaat werknemer geeft foutmelding


Koppeling Prato loonadministratie


Wanneer een werknemer nog niet in dienst was, en enkel als kandidaat werd ingegeven in CheQpoint, kon een arbeidskaart nog niet ingegeven worden. Dit gaf een foutmelding bij het opslaan. Er bleek een in dienst datum nodig te zijn om de arbeidskaart te kunnen bewaren in de fiche. 


Deze fout werd in deze versie opgelost. Ook wanneer de koppeling met de Prato loonadministratie actief is, kan een arbeidskaart ingegeven worden wanneer de werknemer nog kandidaat is.  1. Een vergrendeld, gevalideerd planningsitem kan terug gedevalideerd worden door een gewone gebruiker


Wanneer een gevalideerd planningsitem vergrendeld was, kon dit item niet meer gedevalideerd worden door een gewone gebruiker. Enkel een administrator kon deze planningsitems nog devalideren. Een niet vergrendeld planningsitem kon wel nog gedevalideerd worden door de gebruiker. 


Vanaf deze versie kan een vergrendeld, gevalideerd planningsitem ook terug gedevalideerd worden door een gebruiker en niet enkel een administrator. 


 1. Privacy bijlage automatisch aanmaken bij generatie contract werknemer


De privacy bijlage werd niet meer automatisch toegevoegd aan het standaard contract van de werknemer, wanneer de specifieke instelling (globale instellingen) hiervoor actief was.


Dit probleem werd opgelost in deze versie.


 1. Flexteller - Knoppen ‘Ok’ en ‘Annuleren’ niet altijd beschikbaar op het instellingenscherm


Maatwerk


Afhankelijk van de gebruikte resolutie kon het voorvallen dat de knoppen ‘Ok’ en ‘Annuleren’ van het instellingenscherm van de flexteller afvielen. De aangepaste instellingen konden hierdoor niet bewaard worden.


In deze versie hebben we hiervoor enkele aanpassingen gedaan. De positie en de grootte van het scherm werden aangepast zodat de knoppen steeds zichtbaar zijn.


 1. Opvolgingsmodule in de Franstalige versie van CheQpoint


We hebben gemerkt dat er binnen de opvolgingsmodule, in de Franstalige CheQpoint omgeving, nog een aantal problemen voorkwamen:


 • In de opvolgingsmodule was de linker navigatiezone nog volledig Nederlandstalig.

 • Wanneer een opvolging werd aangemaakt binnen de opvolgingsmodule, waren alle keuzelijsten opgevuld met Nederlandstalige benamingen.

 • Een opvolging aanmaken binnen de werknemersfiche of particulierenfiche lukte niet. Alle noodzakelijke keuzelijsten waren leeg, waardoor een opvolging niet kon aangemaakt worden. 

 • Ook in de globale instellingen waren alle keuzelijsten met betrekking tot de opvolgingen leeg. Hierdoor konden de default instellingen niet bepaald worden.


Deze problemen werden nu opgelost. Ook in de Franstalige versie van CheQpoint kunnen vanaf heden, zonder problemen, opvolgingen aangemaakt worden. 


 1. Generatie taal inlichtingenblad en contract werknemer binnen Brussels gewest


De taal van het gegenereerde contract/inlichtingenblad van de werknemer was niet altijd correct. In bepaalde omstandigheden werd het document nog in de verkeerde taal gegenereerd. 


We hebben dit als volgt aangepast;


- Indien gemeente van het gekoppelde kantoor in het Vlaams gewest: Het inlichtingenblad/contract wordt in het Nederlands gegenereerd

- Indien gemeente van het gekoppelde kantoor in Waals gewest: Het inlichtingenblad/contract wordt in het Frans gegenereerd

- Indien gemeente van het gekoppelde kantoor in Brussels gewest:

          - De voorkeurstaal wkn = NL: Het inlichtingenblad/contract wordt in het Nederlands gegenereerd

          - De voorkeurstaal wkn = FR: Het inlichtingenblad/contract wordt in het Frans gegenereerd

          - De voorkeurstaal wkn = leeg of verschillend van NL/FR: Het inlichtingenblad/contract wordt in het Nederlands gegenereerd


Bijkomend werd er in het inlichtingenblad nog verwezen naar een oude wetgeving. Deze werd in deze versie veranderd naar de laatste gekende wetgeving. De wetgeving ivm privacy werd aangepast naar de laatste gekende wetgeving hieromtrent. 


 1. Standaard planningsafdruk werknemers - Adres is niet altijd volledig zichtbaar


Op de standaard planningsafdruk van de werknemer is het adres van de particulier niet altijd volledig zichtbaar. Wanneer de naam, straat en gemeentenaam van de particulier vrij lang is, waardoor deze gespreid stonden over 4 lijnen, dan paste het adres niet volledig in het daarvoor voorziene kader. 


We hebben de planningsafdruk zodanig aangepast dat het volledige adres van de particulier opnieuw zichtbaar is in deze afdruk.