Lijsten voor sociaal fonds in Pratoflex

Om deze functie te kunnen gebruiken moet onderstaand recht geactiveerd zijn. 

Enkel personen die dit recht hebben kunnen deze lijsten opvragen.


1. CAO 108

Wat?

De lijst ‘CAO 108 Melding met motief’ is nu beschikbaar in PratoFlex. Deze niet-nominatieve lijst heeft betrekking op de maandelijkse informatieverplichting aan het SFU (= Sociaal Fons Uitzendkrachten) m.b.t. de motieven voor uitzendarbeid ingevolge CAO 108. 


Waarom?

Deze lijst moet dus maandelijks uiterlijk de 20ste van de maand volgend op de maand waarvoor de aangifte verstuurd moet worden, doorgestuurd worden aan het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten en geeft informatie over de tewerkstelling van uitzendkrachten bij bedrijven zonder ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging. 


Hoe genereren?

STAP 1:

Ga naar Modules-Lijsten-Sociaal Fonds-CAO 108 melding met motief

STAP 2:

Geef een referentiedatum (standaard = huidige datum) in en duid aan of je een nominatieve lijst (alleen voor intern gebruik) wil maken.

STAP 3:

Klik op lijst maken om deze in excel te downloaden.  

Je ziet de download verschijnen bij de envelop

Je opent de lijst door te klikken op 'Download'


OPMERKING 1: Automatisch verzenden niet-nominatieve lijst

Er kan een parameter ingesteld worden zodat de niet-nominatieve lijst automatisch op de 15de van de maand wordt verzonden met de aangifte van de maand voordien. Meer info over het instellen van deze parameter kan je vragen bij CustomerCare@prato.be.


De lijsten worden dan verzonden naar het e-mailadres voor de informatieverplichting bij het SFU namelijk ‘CAO-CCT108@federgon.be’ . 

Er is de mogelijkheid om gescheiden met een komma ook een tweede e-mailadres in te geven.


In het documentenplatform (via ‘Modules’ → ‘Documenten’ → ‘Documentenplatform’) zijn de automatisch verstuurde lijsten terug te vinden.

 

Opmerking 2: Lijst voor de commissie van goede diensten

Bij het downloaden van de lijst CAO 108 melding met motief kan het zijn dat er ook nog een 2de lijst wordt getoond in de downloads namelijk 'Lijst voor de Commissie van Goede diensten'

Deze lijst is vooral bedoeld voor de interne opvolging van de tewerkstelling van de uitzendkrachten bij de klanten.

Voor tewerkstellingen van 10 maanden met het motief ‘tijdelijke vermeerdering van werk’ moet er goedkeuring gevraagd worden aan de Commissie van goede diensten voor een tweede verlenging met 6 maanden (tewerkstelling van 12 maanden tot 18 maanden). Deze aanvraag moet gebeuren uiterlijk de 20e van de maand na 10 maanden tewerkstelling.


Opmerking 3: Indicatief model per schijf

Op uitdrukkelijk verzoek van de vakbonden in de onderneming worden deze ook geïnformeerd over het aantal uitzendkrachten per schijf van opeenvolgende dagcontracten per semester. De schijven zijn als volgende (per aantal opeenvolgende dagcontracten): 2-15 ; 16-30 ; 31-45 ; +45. 

 Als je bij het opvragen van de CAO108 onderstaande aanduidt zal lijst indicatief model per schijf worden aangemaakt. 

Deze lijst wordt als download aangeboden en bevat de gegevens van het uitzendkantoor, de gebruiker (klant) en het aantal werknemers met opeenvolgende dagcontracten ingedeeld per schijf
Voorbeeld: