Eén verzendwijze voor alle documenten


Om te vermijden dat je voor elk document een verzendwijze moet kiezen, kan je vanaf de nieuwe versie (PratoFlex 2020.4) maar één verzendwijze kiezen die geldig is voor alle documenten

Wat?

  1. Er kan voor een persoon nog maar 1 verzendwijze gekozen worden die geldt voor alle documenttypes.

  2. Hoogste verzendwijze per documenttype wordt ingesteld voor het uitzendbedrijf. 

Waarom?
Op termijn kunnen bijna alle documenten geprint, gemaild of naar Unified Post verstuurd worden. Volgens de huidige werking is het nodig voor elke persoon en voor elk documenttype in te vullen hoe het document moet verzonden worden.  Dit zou voor de gebruiker heel veel extra werk betekenen.

"Hoogste verzendwijze"

De “hoogste verzendwijze” bij de persoon wordt gekozen als de enige verzendwijze voor de persoon. 


Bijvoorbeeld 

  • Indien een uitzendkracht zijn documenten wilt ontvangen via Unified Post, kan dat enkel voor de documenten waar het uitzendbureau ‘Unified Post’ heeft gekozen. Voor de verzending van de andere documenten wordt er rekening gehouden met de eBOX instelling die het uitzendbureau per document heeft gekozen.
     
  • Stel dat de uitzendkracht zijn documenten per post wilt ontvangen maar het uitzendbureau heeft ervoor gekozen om alle documenten via e-mail te versturen, dan zal de uitzendkracht zijn documenten toch per post ontvangen. Dit komt omdat de keuze van de uitzendkracht de maximale verzendwijze van het uitzendbureau niet overtreft.


Huidige situatie

         E-DOC verzendwijze UZB 


        Verzendwijze documenten personenfiche Nieuwe situatieAcceptatielevel 


Voor het versturen van documenten via Unified Post kan nu ook het Acceptatie-level geconfigureerd worden per documenttype via eBox Instellingen:

De 3 mogelijke levels zijn:


- Lezen

- Eenvoudig accepteren

- Federgon (mandaat)