Algemeen- Waarom student@work uren wijzigen

Een student mag per jaar 475 uur werken onder een voordelig tarief. In 2023-2024 aangepast naar maximum 600 uren. Wanneer je een student tewerkstelt dien je op voorhand mee te geven aan dimona hoeveel uren je reserveert van die student zijn contingent. Wanneer er niet voldoende uren beschikbaar zijn in het contingent, dan moet de student worden tewerkgesteld onder het gewone tarief voor die de overschrijdende uren. Het is dus belangrijk dat de uren aangegeven in Dimona steeds overeenkomen met het werkelijk aantal gepresteerde uren om achteraf rechtzettingen te vermijden.

Om het werk van de eindgebruiker te vergemakkelijken verloopt het proces van het corrigeren van uren bij Dimona automatisch!

Bij het klaarzetten van prestaties voor verloning wordt er gecontroleerd of de student@work uren ingegeven op het contract overeenkomen met de ingegeven prestatie-uren. Wanneer er een verschil is zullen de uren op het contract wijzigen en zal de dimona status van het contract wijzigen zodat er automatisch een nieuwe aangifte zal worden verstuurd.

Er is een extra beveiliging ingebouwd om te verzekeren dat het studentencontingent niet zal worden overschreden door de automatische aanpassing van de uren.
Indien de student@work uren op het contract moeten worden verhoogd zal het systeem een controle doen op de ingevulde uren bij het student@work attest. Indien de uren op het attest hoger zijn dan een instelbare waarde, dan zullen de prestaties niet worden klaargezet. De Dimona status zal wel wijzigen. Je dient vervolgens te wachten op een antwoord van de RSZ voordat je de prestaties kan klaarzetten.

Proces-Automatisch wijzigen van Student@work uren

Bij het klaarzetten van prestaties worden eerst alle “gewone” vaste en flexibele controles uitgevoerd. Als deze in orde zijn voor een bepaalde prestatielijn, dan pas schiet het proces van het automatisch wijzigen van de student@work uren in gang.


1. Vergelijken van de prestatie-uren met de student@work uren

De eerste stap is het vergelijken van de prestatie-uren met de student@work uren op de contracten voor deze persoon tewerkgesteld als student in de betreffende betaalperiode. Er is dus geen controle op wnnr!

Niet alle prestatie-uren en ook niet alle contracten worden in rekening genomen bij deze vergelijking.

 • Prestatie-uren: Enkel de prestaties met een prestatiecode opgenomen in parameter "Controle" - "StudentAtWork" -"Prestatiecodes"

 • Contracten: Enkel “normale” contracten met een dimona status verschillend van DELETED, MARKED, CSEND en CANCELED 

 • Betaalcontracten worden genegeerd zowel voor de prestatie-uren als de student@work uren

Er kunnen enkel gehele uren worden aangegeven bij Dimona. De student@work uren worden per contract naar boven afgerond en dan zo doorgegeven. Bij het klaarzetten van prestaties zullen alle prestatie-uren in de betaalperiode voor de student worden samengeteld en de som van alle uren zal vervolgens naar boven worden afgerond.

Op basis van de uitkomst van de vergelijking gebeuren er andere acties.


2. Wijzigen van de student@work uren

Prestatie-uren komen overeen met de student@work uren

Wanneer de gepresteerde uren overeenkomen met de gedimoniseerde uren is alles in orde. De prestaties worden klaargezet. Er is geen wijziging aan de student@work uren op de contracten en bijgevolg ook geen wijzigende Dimona.


Prestatie-uren komen niet overeen met de student@work uren

Wanneer er een verschil is in de gepresteerde uren en de gedimoniseerde uren moet er een aanpassing gebeuren aan het nog beschikbare contingent van de student. Er moet een wijzigende dimona aangifte worden verstuurd.

De uren op de contracten zullen automatisch worden gewijzigd en de dimona status van de gewijzigde contracten zal worden gewijzigd zodat de aanpassing wordt gecommuniceerd naar de overheid.

Niet alle contracten komen echter in aanmerking voor een aanpassing aan de student@work uren. Er zal enkel een aanpassing worden doorgevoerd aan contracten die voldoen aan onderstaande condities:

 • Contracten voor dezelfde persoon

 • Tewerkgesteld als student

 • Binnen het huidige kalenderjaar

 • Met een Dimona status verschillend van DELETED, SEND, MARKED, CSEND, MSEND, CANCELED, BLOCKED en leeg

Wanneer er geen enkel contract  is gevonden die aan de vereisten voldoet zal de melding “Student@work uren werden niet automatisch gewijzigd. Er is geen Dimona aangifte verstuurd.” worden getoond.

Indien er wel contracten zijn gevonden, dan zal de aanpassing gebeuren bij het laatste contract in de betaalperiode die voldoet aan de vooropgestelde condities. Indien niet alle uren verdeeld konden worden op dat contract wordt er verder naar het verleden toegewerkt. 

Wanneer er nog te verdelen uren overschieten en er zijn geen contracten meer die aan de condities voldoen, dan zal de melding “Niet alle student@work uren konden automatisch worden gewijzigd. Er is een Dimona aangifte verstuurd.” worden getoond.

In sommige situaties kunnen niet alle uren worden verdeeld over één contract. Dit is omdat er een minimum en maximum aantal student@work uren zijn per contract. Als er buiten deze grenzen wordt gegaan, zal de aangifte niet worden aanvaard bij de overheid.

 • Minimum: 1 uur

 • Maximum: 24 uur per dag onder contract

Op basis van of er minder of meer is gepresteerd zullen er andere acties en controles gebeuren bij het klaarzetten van prestatie


Minder prestatie-uren dan student@work uren

Wanneer er minder uren zijn gepresteerd dan gedimoniseerd dan moeten deze uren terug worden vrijgemaakt in het contingent van de student. Er dient dus een wijzigende dimona aangifte te worden verzonden.

De prestaties zullen altijd worden klaargezet (ervan uitgaande dat er aan alle andere flexibele controles is voldaan) aangezien er geen gevaar is om het contingent te overschrijden. We gaan net uren vrijmaken uit het contingent. Gelijktijdig met het klaarzetten van de prestaties zullen ook de student@work uren op de contracten worden gewijzigd en zal de Dimona status wijzigen van de gewijzigde contracten.


Meer prestatie-uren dan student@work uren

Wanneer er meer uren zijn gepresteerd dan gedimoniseerd dan moeten deze extra uren worden gereserveerd uit het contingent van de student. Er dient dus een wijzigende dimona aangifte te worden verzonden.

De prestaties zullen niet altijd meteen worden klaargezet omdat er een gevaar is dat het contingent volledig opgebruikt kan zijn. Als dit het geval is mogen de extra uren niet worden verloond onder het voordelig studentenstatuut.

We willen het klaarzetten van de prestatie enkel blokkeren indien werkelijk een gevaar is dat het contingent opgebruikt kan zijn. Dit wordt gecontroleerd door het aantal uren ingegeven op het student@work attest voor die persoon te vergelijken met de drempelwaarde. De drempelwaarde wordt ingesteld via een parameter:

 • Param1: Controle 

 • Param2: StudentAtWork

 • Param3: MaxUrenKlaarzettenPrestaties

 • Standaardwaarde: 450

Indien de student@work uren op het attest kleiner dan of gelijk aan de drempelwaarde zijn, dan worden de prestaties klaargezet. Gelijktijdig met het klaarzetten van de prestaties zullen ook de student@work uren op de contracten worden gewijzigd en zal de Dimona status wijzigen van de gewijzigde contracten.

Indien de student@work uren op het attest groter zijn dan of gelijk zijn aan de drempelwaarde, dan worden de prestaties niet klaargezet. Er zal wel een wijziging gebeuren aan de student@work uren op de contracten en de Dimona status van deze gewijzigde contracten zal wijzigen. Pas nadat er een antwoord is gekomen van Dimona zullen de prestaties kunnen worden klaargezet.

Wanneer er geen student@work attest is, dan zullen de prestaties altijd worden klaargezet.  Gelijktijdig met het klaarzetten van de prestaties zullen ook de student@work uren op de contracten worden gewijzigd en zal de Dimona status wijzigen van de gewijzigde contracten.LET OP!

Waarom komen de uren op het contract na automatische rechtzetting niet overeen met de uren op het rooster?

Er gebeurt een herberekening en afronding van de uren op de volledige betaalperiode. De uren moet niet per contract overeenkomen maar het totaal gedurende jaar zal wel kloppen.


Waarom kan ik de prestaties niet klaarzetten vanwege de dimona status?

Zijn de prestaties twee keer klaargezet op een korte periode waardoor de Dimona nog niet is verzonden of er nog geen antwoord is ontvangen? Controleer de historiek in prestatie-ingave.

Werkt de student bij twee klanten? Het kan zijn dat het klaarzetten van de prestaties bij klant 1 een wijziging heeft veroorzaakt op het contract bij klant 2.


De student werkt bij twee klanten, worden de student@uren wel juist berekend?

De prestaties worden klaargezet per klant. De controle gebeurt echter voor alle prestaties en alle contracten in de betaalperiode. 

Wanneer de prestaties van klant 1 nog niet zijn ingelezen en de prestaties bij klant 2 worden klaargezet, dan zullen de student@work uren schijnbaar “verkeerd” worden gewijzigd. Zodra de prestaties van klant 1 worden ingelezen en klaargezet zal dit echter worden rechtgezet.

Het is wel aangeraden om een de prestaties bij beide klanten in te lezen alvorens de prestaties klaar te zetten om deze dubbele wijziging te vermijden.